Съобщение: 09.06.2020

На 15 юни  2020 г.  „Топлофикация Габрово” ЕАД  стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки за топлинна енергия за периода ноември 2019 г. -  април 2020 г. със забавяне, поради извънредното положение в страната. 

Отчетните дати за всяка етажна собственост ще бъдат обявявани 5 дни предварително, със съобщение на входа на всеки блок. 

За абонатите, които нямат възможност да осигурят достъп по график, ще има възможност да заявят втора дата за отчитане в рамките на отчетния период най - късно до 24.07.2020 г.

 Разчитаме на Вашето съдействие, за да отчетем всички уреди във Вашата сграда. Това ще гарантира и формиране на коректни изравнителни сметки. 

На имотите без осигурен достъп или с отказан такъв ще бъде начислена енергия по максимален специфичен разход на сградата в съответствие с изискванията на Наредбата за топлоснабдяването. 

Новите срокове, съгласно Наредба за топлоснабдяването, за приемане на възражения по изравнителните сметки е до края на 31 Август. 

Ако поради усложнената обстановка срокът за изготвяне на изравнителните сметки се удължи, то и срокът за рекламации ще бъде променен. 

Оставаме на Ваше разположение за консултации, помощ и  определяне на допълнителна дата за отчет на телефон 066 80 59 75.

Графика за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите тук .

Съобщение: 05.05.2020

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Април 2020 г. са изготвени и от 07.05.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 09.04.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от понеделник (13.04.2020 г.) започва поетапното спиране на отоплението в града,  съгласно предвидените в нормативните документи условия за приключване на отоплителния сезон.

 

Съобщение: 05.04.2020

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Март 2020 г. са изготвени и от 06.04.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 31.03.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите клиенти, че поради профилактика на основен топлоиизточник на 31.03.2020 г. от 11:00 до 16:00 ч. ще има нарушения на топлоподаването.

Съобщение: 30.03.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и според изискванията на нормативната уредба „Топлофикация – Габрово” ЕАД ще осигурява подаването на топлинна енергия  в периода от 1 до 10 април 2020 г.                                                                                                                                                   Описването на топлоразпределителите и окончателното изготвяне на изравнителните сметки за сезон 2019/2020 г., ще започне след прекратяване на обявеното извънредно положение.

 

Съобщение: 13.03.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради обявеното извънредно положение на територията на Република България и необходимостта от предприемане на мерки за осигуряване сигурността на клиентите и служителите на дружеството на 16.03.2020 г. - понеделник и 17.03.2020 г.- вторник инкасаторските пунктове на ул. Антим I №7 и Младост №1 няма да работят с клиенти.
Сметките за топлоенергия могат да бъдат платени по начините , посочени тук.

Съобщение: 05.03.2020

Уважаеми абонати, 

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Февруари 2020 г. са изготвени и от 06.03.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

 

Съобщение: 22.02.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 22.02.2020 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат абонатите от ул. Антим I  № 9


Съобщение: 06.02.2020

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Януари 2020 г. са изготвени и от 07.02.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 08.01.2020

Уважаеми абонати, 

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец декември 2019 г. са изготвени и от 09.01.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 20.12.2019

 "Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 20.12.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

 •  ул. Христо Смирненски  № 50, 52, 54;
 • ул. Антим I № 3, 4, 5, 6, 9, 17;
 •  ул. Александър Стамболийски № 22 вх. А, Б, В, Г, Д, Е;
 • пл. Белорусия № 2;
 •  ДКЦ База 2;
 • РД  ПБЗН

Съобщение: 07.12.2019

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец ноември 2019 г. са изготвени и от 09.12.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 05.12.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради ремонт на топлопровод, от 8:00 ч. на 05.12.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

 • ул. Брянска 5,7,11;
 • ул. Станционна 4,6,8,10;
 • ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
 • ул. Орловска 81,83,87;
 • Спортна зала „Орловец”;
 • Дом на хумора и сатирата;
 • ОУ „Райчо Каролев”;
 • ДГ „Слънце”

Съобщение: 31.10.2019

„Топлофикация-Габрово” ЕАД уведомява своите абонати, че от понеделник  04.11.2019 г. започва запълването на магистралните топлопроводи и поетапното пускане на отоплението в града.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Необходимо е преди пускането на отоплението  да са приключени всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и отговорниците да запълнят източените инсталации. 

 

Съобщение: 02.10.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 03.10.2019 г.(четвъртък) започва допълване  със студена вода на останалитите незапълннени участъци от топлофикационната мрежа. Това се прави с цел откриване на пропуски в мрежата на дружеството. Всички АС предварително са затворени и проверени от служители на дружеството, но с цел да се осигури Вашето спокойствие при ремонти, свързани с демонтаж на отоплителни тела, Ви молим да се свържете с отговорника на АС и заедно да проверите дали спирателните вентили към сградната инсталация са затворени.

Съобщение: 02.08.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от началото на м. Август започва запълване на топлофикационната мрежа със студена вода. Това се прави с цел откриване на пропуски в мрежата на дружеството. Всички АС предварително са затворени и проверени от служители на дружеството, но с цел да се осигури Вашето спокойствие при ремонти, свързани с демонтаж на отоплителни тела, Ви молим да се свържете с отговорника на АС и заедно да проверите дали спирателните вентили към сградната инсталация са затворени.

Съобщение: 09.07.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че за сезон 2019/2020 за лоялните клиенти на дружеството са предвидени следните отстъпки: 

1. Абонатите, които са платили старите си задължения до 30.09.2019 г. и плащат в срок прогнозните си месечни сметки  през сезон 2019/2020, получават 5% отстъпка от внесените суми през сезона.

2. Абонатите, които са платили старите си задължения до 30.09.2019 г. и са платили в срок сумите по споразумение за плащане за равни вноски през сезон 2019/2020, получават 7.5% отстъпка от внесените суми през сезона.

3. Отстъпките за лоялните клиенти се начисляват с изравнителните сметки за сезон 2019/2020.

 

Съобщение: 09.07.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че на основание Решение № Ц - 18 от 01.07.2019 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 юли  2019 г, пределната цена на топлинната енергия за битови и стопански потребители е 98.21 лева за мегаватчас без ДДС 

 

Съобщение: 15.06.2019 г.

 Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2018 - 2019 г. са изготвени и от 17.06.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК.

Съобщение: 09.04.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че във връзка с изготвянето на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2018-2019 год., от понеделник 15 април 2019 год. започва описването показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела в имотите на абонатите.

Графика за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите ТУК .

За допълнителна информация - телефон: 066 805 975

Съобщение: 07.04.2019 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец март 2019 г. са изготвени и от 08.04.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 26.03.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че съгласно нормативните изисквания и предвидените в тях условия за приключване на отоплителния сезон, дружеството ще осъществява топлоподаване до края на месец март 2019 г. , след което ще започне поетапното спиране на отоплението в града.

Съобщение: 07.03.2019 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец февруари 2019 г. са изготвени и от 08.03.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 21.02.2019 г.


"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 18:00 ч. на 21.02.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

• ул. Христо Смирненски  № 50, 52, 54;
• ул. Антим I № 3, 4, 5, 6, 9, 17;
• ул. Александър Стамболийски № 22 вх. А, Б, В, Г, Д, Е;
• пл. Белорусия № 2;
• ДКЦ База 2;
• РД  ПБЗН

Съобщение: 17.02.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 18:00 ч. на 17.02.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

 • ул. Младост №5 А и Б;
 • ул. Свищовска №81 А, Б , В;
 • ул. Младост № 22,24,26,28,30,32

Съобщение: 06.02.2019 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец януари 2019 г. са изготвени и от 07.02.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 25.01.2019 г.


"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 17:00 ч. на 25.01.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

•    Бул. Стефан Караджа № 3, 5, 7, 9, 17, 19, 23, 25;
•    Ж.к. Стефан Караджа № 5А, Б;  12;  15Б, В ;
•    Ул.Ем.Манолов № 23А, Б, В, Г;
•    Ул.В.Друмев 22

Съобщение: 21.01.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод, от 12:00 ч. на 21.01.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

• ул. Брянска 5,7,11,52;
• ул. Д-р Василиади 1,9;
• ул. Станционна 4,6,8,10;
• Д-р Заменхоф 2,4,8 АБ;
• бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,23,25;
• ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б, В;
• Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
• В. Друмев 22;
• ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
• ул. Орловска 81,83,87;
• Спортна зала „Орловец”;
• Дом на хумора и сатирата;
• ОУ „Райчо Каролев”;
• ДГ „Слънце”;
• Консултативна поликлиникам
• АПИ Габрово;
• ул. Ген.Николов 2,4,6,8;
• ул. Христо Смирненски 9

Съобщение: 10.01.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на съоръжение в централата се налага прекъсване на топоснабдяването до11:30 ч. на 10.01.2019 г.

Съобщение: 07.01.2019 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец декември 2018 г. са изготвени и от 08.01.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 13.12.2018.

Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 13:00 ч. на 13.12.2018 г. топлоподаването е възстановено.

Съобщение: 13.12.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 13.12.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :
•    ул. Брянска 5,7,11;
•    ул. Д-р Василиади 9;
•    ул. Станционна 4,6,8,10,14;
•    ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
•    ул. Орловска 81,83,87;
•    Спортна зала „Орловец”;
•    Дом на хумора и сатирата;
•    ОУ „Райчо Каролев”;
•    ДГ „Слънце”

Съобщение: 07.12.2018 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец ноември 2018 г. са изготвени и от 10.12.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 16.11.2018 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 16.11.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат абонатите от бул.Ст.Караджа 17, 19, 21, 23 и 25

Съобщение: 15.11.2018 г. - 2

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 18:00 ч. на 15.11.2018 г.  възстановява топлоподаването към потребителите от следните адреси :
•    бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,21,23,25;
•    ж.к. Ст. Караджа 5 А,Б , 12 , 15 Б,В;
•    Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
•    ул. В. Друмев ;
•    Консултативна поликлиника

Съобщение: 15.11.2018 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод, от 9:00 ч. на 15.11.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси:


•    бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,21,23,25;
•    ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б, В;
•    Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
•    ул. В. Друмев;
•    Консултативна поликлиника

Съобщение: 02.11.2018

„Топлофикация – Габрово” ЕАД уведомява своите абонати, че от 02.11.2018 год. започва запълването на магистралните топлопроводи, а от понеделник  05.11.2018 г. ще започне поетапното пускане на отоплението в града.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Важно е преди пускането на отоплението  да са приключени всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и отговорниците да запълнят източените инсталации.

Съобщение: 15.10.2018

„Топлофикация – Габрово” ЕАД има пълна готовност да стартира новия отоплителен сезон при спазване на нормативната уредба и наличие на три последователни дни със средноденонощна температура по – ниска от  +12°C, както и прогноза от НИМХ за трайно застудяване. Дружеството следи промените на времето и ще реагира съобразно климатичните условия и в съответствие с нормативните изисквания.

Преди пускането на отоплението е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага след това допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

„Топлофикация – Габрово” ЕАД информира своите абонати, че през изминалите месеци бяха извършени редица дейности, свързани с подготовката за новия отоплителен сезон с цел подобряване на бъдещата работа на дружеството. Направени бяха редица планови и извънпланови обновления с цел да бъде сведен до минимум процентът на авариите. Извършени бяха и редица ремонти, за да се осъществи подобряване на функционирането на цялостната система. Направен бе ремонт и профилактика на топлопреносната мрежа чрез отстраняване на течове от главни магистрални тръбопроводи, които включваха подмяна на участъци и арматура. Ревизирани и отремонтирани са всички основни съоръжения в останалите цехове на централата.

„Топлофикация – Габрово” ЕАД ежегодно инвестира в обновяването и модернизиране на своите производствени мощности и топлопреносната мрежа. Надяваме се, че предстоящият отоплителен сезон ще бъде успешен и всички стъпки, които предприехме през лятото по намаляване на аварийността, ще окажат своя положителен ефект.

Съобщение: 01.09.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че на основание Решение № Ц - 10 от 01.07.2018 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 октомври  2018 г, пределната цена на топлинната енергия за битови и стопански потребители е 89.34 лева за мегаватчас без ДДС

Съобщение: 03.07.2018

На вниманието на абонатите, участващи в колективния съдебен иск по дело 14/2017 г. прилагаме писмото от Община Габрово до „Топлофикация – Габрово” ЕАД, предизвикало направените промени в изравнителните сметки на гореспоменатите абонати.

Писмо от Община Габрово във връзка с възстановени отстъпки вижте ТУК

Съобщение: 15.06.2018 .

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЕНЕРГЕТИЦИ, 
Честит професионален празник! 

Посрещнете деня на енергетика с удовлетворение от постигнатото, със сили и устременост за предизвикателствата на настоящето, с нови идеи и вяра за реализацията на бъдещи проекти! Нека Вашите трудови делници бъдат изпълнени с добри резултати и устойчив растеж! 

Бъдете здрави, енергични и успешни! 

ИНЖ. ВЛАДИМИР КОСТОВ 
Изпълнителен директор

Съобщение: 15.06.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2017 - 2018 г. са изготвени и от 18.06.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay.

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 11.04.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че във връзка с изготвянето на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2017-2018 год., от понеделник 16 април 2018 год. започва описването показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела в имотите на абонатите. 

Графика за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите ТУК 

За допълнителна информация - телефони: 066 805 975 и 066 819 165 

Съобщение: 10.04.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че сметките за топлоенергия за месец март 2018 г. са изготвени и от сряда 11.04.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. 

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 29.03.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме Ви, че от Неделя, 1 Април 2018г. започва поетапно спиране на топлоподаването в града. Според прогнозата на НИМХ към БАН се очаква трайно затопляне на времето.

Съобщение: 06.03.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец февруари 2018 г. са изготвени и от сряда 07.03.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. 

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 22.02.2018 .

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 16:00 ч. на 22.02.2018 г. топлоподаването е възстановено в целия град.

Съобщение: 22.02.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 22.02.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси:

• ул. Брянска 5,7,11; 
• ул. Д-р Василиади 9;
• ул. Станционна 4,6,8,10,14; 
• ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35; 
• ул. Орловска 81,83,87;
• Спортна зала „Орловец”;
• Дом на хумора и сатирата;
• ОУ „Райчо Каролев”;
• ДГ „Слънце”

Съобщение: 15.02.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод, от 10:30 ч. на 15.02.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

• ул. Брянска 5,7,11; 
• ул. Д-р Василиади 1,9;
• ул. Станционна 4,6,8,10,14; 
• Д-р Заменхоф 2,4,8 АБ; 
• бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,21,23,25;
• ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б, В; 
• Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г; 
• В. Друмев 6 А; 
• ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35; 
• ул. Орловска 81,83,87;
• Спортна зала „Орловец”;
• Дом на хумора и сатирата;
• ОУ „Райчо Каролев”;
• ДГ „Слънце”

Съобщение: 06.02.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец януари 2018 г. са изготвени и от сряда, 07.02.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. 

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 06.01.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец декември 2017 г. са изготвени и от понеделник, 08.01.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. 

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 01.09.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че на основание Решение № Ц - 18 от 30.06.2016 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 юли  2016 г, пределните цени на топлинната енергия са както следва:

1.Топлинна енергия за битови и стопански потребители -   87,29 лева за мегаватчас без ДДС
2.Преференциална цена на електрическата енергия произведена по високоефективен комбиниран начин –  216,04 лева за мегаватчас без ДДС

Съобщение: 28.06.2016

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2015 - 2016 г. са изготвени и от 01.07.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД

Съобщение: 28.04.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД поздравява своите абонати и партньори с настъпващите светли християнски празници и им пожелава здраве и успехи!

Съобщение: 20.04.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че във връзка с изготвянето на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2015-2016 год., от понеделник 25 април 2016 год. започва описването показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела в имотите на абонатите.

Графика за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите тук.

За допълнителна информация - телефони: 066 805 975 и 066 819 165

Съобщение: 06.04.201

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец март 2016 г. са изготвени и от 07.04.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД

Съобщение: 30.03.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от петък, 01 април 2016 год. започва поетапното спиране на отоплението в града. Според прогнозата на НИМХ към БАН, се очаква трайно затопляне на времето. Така ще бъдат изпълнени предвидените в нормативната база условия, при които може да се обяви приключването на отоплителен сезон 2015-2016 год.

Съобщение: 08.03.2016

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец февруари 2016 г. са изготвени и от 09.03.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД

Съобщение: 15.02.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод в района на площада на гарата, до завършване на ремонта, без топлоподаване остават улиците:

Брянска 5,7,11;
Станционна 4,6,8,10; Д-р Василиади 1,9;
Д-р Заменхоф 2,4,8 АБ;
бул.Ст.Караджа
3,5,7,9,17,19,21,23,25;
ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б, В;
Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
Ангел Кънчев 4;
В. Друмев 6 А;
Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
Орловска 81,83,85,87

Съобщение: 06.02.2016 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец януари 2016 г. са изготвени и от 08.02.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД. За битовите абонати, платили януарската си сметка до 07.03.2016 г. на нашите каси е предвидена отстъпка от 5%.

Съобщение: 20.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на основен топлоизточник топлоподаването през деня ще бъде неритмично.

Съобщение: 19.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на магистрален топлопровод от 19.01.2015 г. без топлоподаване ще останат следните абонати: Т У Ректорат, както и абонатите от улиците "Ангел Кънчев", "Емануил Манолов", "Васил Друмев", "Стефан Караджа" и к-с "Стефан Караджа".
Създадена е необходимата организация и се работи за възстановяване на топлоподаването.

Съобщение: 14.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че днес 14.01.2016 г. след 13:00 ч. за няколко часа топлоподаването ще бъде неритмично!

Съобщение: 06.01.2016

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец декември 2015 г. са изготвени и от 07.01.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО" ЕАД

Съобщение: 05.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че причината за аварията на магистрален топлопровод от 04.01.2016 г. е отстранена и е възстановено топлоподаването на абонатите от пощада на гарата до централна градска част, бл. "Дунав" 1 и 2, бл. "Здравец", ЦДГ "Слънце" и училище "Райчо Каролев".

Съобщение: 04.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на магистрален топлопровод от 04.01 до 06.01.2015 г. без топлоподаване ще останат абонатите от пощада на гарата до централна градска част, бл. "Дунав" 1 и 2, бл. "Здравец", ЦДГ "Слънце" и училище "Райчо Каролев".

Обява: 16.12.2015 г.

С настоящото обявление уведомяваме крайни клиенти на топлинна енергия, присъединени към топлоразпределителната мрежа на територията на гр. Габрово, че в съответствие изискванията на Наредбата № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката "Топлофикация – Габрово" ЕАД изготви проект на "Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди", "Правила за работа с потребителите на енергийни услуги" и "Общи условия за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия между клиентите в СЕС". На 16.12.2015 г., изготвените проекти са публикувани на интернет страницата на "Топлофикация – Габрово" ЕАД: www.toplo-gb.com, както и са на разположение в центровете за работа с клиенти. С публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата и обявяването му на в центровете за работа с клиенти, "Топлофикация – Габрово" ЕАД стартира процедурата по публично обсъждане на изготвения проект на общи условия. От датата на настоящото обявление до 16.01.2016 г. заинтересованите лица, могат да изпращат коментари и предложения по публикувания проект на следните адреси:

"Топлофикация – Габрово" ЕАД
E-mail адрес: tec_gabrovo@mbox.contact.bg
Административен адрес: гр. Габрово 5300, ул. "Индустриална" 6
Телефон: 066 81 91 51
На вниманието на: Център "Обслужване на клиенти".

Публичното обсъждане на проектите на проект на "Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди", "Правила за работа с потребителите на енергийни услуги" и "Общи условия за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия между клиентите в СЕС" ще се проведе на 18.01.2016г. от 10.00 ч. на адрес: гр. Габрово 5300, ул. "Индустриална" 6.

 

Съобщение: 08.12.2015

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец ноември 2015 г. са изготвени и от 09.12.2015 г. могат да бъдат платени на касите на "ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО" ЕАД

Съобщение: 23.10.2015

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 28.10.2015 год. започва поетапното пускане на отоплението в града.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Важно е преди пускането на отоплението клиенти да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и да запълнят източените инсталации.