Съобщение: Кратък анализ на сметките за м. Декември 2020

 

За м. декември 2020 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 3834 MWh топлинна енергия, което е с 3 % повече в сравнение с м. декември 2019 г., когато е доставила 3719 MWh. Това се дължи основно на по-дългия период, през който са работили абонатните станции през м. декември 2020 г. - средно 33 дни, спрямо 31 за м. декември 2019 г. Среднодневна температура за отчетен период, като за м. декември 2020 г. тя е  7,7 0С, спрямо 4,1 0С за м. декември 2019г. Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. декември 2019 и 2020 година.

месец

суми  лв.

0-50

50-100

над 100

декември.2019

% клиенти

32

39

29

декември.2020

% клиенти

19

45

36

 

Съобщение: 07.01.2021

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Декември 2020 г. са изготвени и от 08.01.2021 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: Кратък анализ на сметките за м. Ноември 2020

За м. ноември 2020 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 2570 MWh топлинна енергия, което е с 48 % повече в сравнение с м. ноември 2019 г., когато е доставила 1741 MWh. Това се дължи основно на по-дългия период, през който са работили абонатните станции през м. ноември 2020 г. - средно 28 дни, спрямо 16 за м. ноември 2019 г., както и на по-ниската среднодневна температура за отчетен период, като за м. ноември 2020 г. тя е  7,9 0С, спрямо 9,2 0С за м. ноември 2019г.                                
Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. ноември 2019 и 2020 година.

месец

суми  лв.

0-50

50-100

над 100

ноември.2019

% клиенти

63

29

8

ноември.2020

% клиенти

41

39

20

 

Съобщение: 05.12.2020

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Ноември 2020 г. са изготвени и от 07.12.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 02.11.2020


"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод, до 20:00 ч. на 02.11.2020 г.  без топлоподаване ще останат следните адреси :

• ул. Брянска 5,7,11,52;
• ул. Д-р Василиади 1,9;
• ул. Станционна 4,6,8,10;
• Д-р Заменхоф 2,4,8 АБ;
• бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,23,25;
• ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б,В, 16;
• Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
• В. Друмев 22;
• ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
• ул. Орловска 81,83,87;
• Спортна зала „Орловец”;
• Дом на хумора и сатирата;
• ДГ „Слънце”;
• Консултативна поликлиника;
• АПИ Габрово;
• ул. Ген.Николов 2,4,6,8;
• ул. Христо Смирненски 9

Съобщение: 11.09.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 14.09.2020 г. (понеделник) започва запълване  със студена вода на топлофикационната мрежа. Това се прави с цел откриване на пропуски в мрежата на дружеството. Всички АС предварително са затворени и проверени от служители на дружеството, но с цел да се осигури Вашето спокойствие при ремонти, свързани с демонтаж на отоплителни тела, Ви молим да се свържете с отговорника на АС и заедно да проверите дали спирателните вентили към сградната инсталация са затворени.

Съобщение: 15.08.2020

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2019 - 2020 г. са изготвени и от 17.08.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК.

Съобщение: 28.07.2020

      "Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите клиенти, че кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение приключи на 24.07.2020 г.  На абонатите, които не са осигурили достъп за отчитане на уредите  се дава възможност да го направят до 03.08.2020 г. включително със заявка   на тел. 066 805975 . В противен случай служебно ще им бъде начислено максимално потребление за сезона, съгласно чл.144(6) от ЗЕ.

Съобщение: 09.06.2020

На 15 юни  2020 г.  „Топлофикация Габрово” ЕАД  стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки за топлинна енергия за периода ноември 2019 г. -  април 2020 г. със забавяне, поради извънредното положение в страната. 

Отчетните дати за всяка етажна собственост ще бъдат обявявани 5 дни предварително, със съобщение на входа на всеки блок. 

За абонатите, които нямат възможност да осигурят достъп по график, ще има възможност да заявят втора дата за отчитане в рамките на отчетния период най - късно до 24.07.2020 г.

 Разчитаме на Вашето съдействие, за да отчетем всички уреди във Вашата сграда. Това ще гарантира и формиране на коректни изравнителни сметки. 

На имотите без осигурен достъп или с отказан такъв ще бъде начислена енергия по максимален специфичен разход на сградата в съответствие с изискванията на Наредбата за топлоснабдяването. 

Новите срокове, съгласно Наредба за топлоснабдяването, за приемане на възражения по изравнителните сметки е до края на 31 Август. 

Ако поради усложнената обстановка срокът за изготвяне на изравнителните сметки се удължи, то и срокът за рекламации ще бъде променен. 

Оставаме на Ваше разположение за консултации, помощ и  определяне на допълнителна дата за отчет на телефон 066 80 59 75.

Графика за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите тук .

Съобщение: 05.05.2020

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Април 2020 г. са изготвени и от 07.05.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 09.04.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от понеделник (13.04.2020 г.) започва поетапното спиране на отоплението в града,  съгласно предвидените в нормативните документи условия за приключване на отоплителния сезон.

 

Съобщение: 05.04.2020

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Март 2020 г. са изготвени и от 06.04.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 31.03.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите клиенти, че поради профилактика на основен топлоиизточник на 31.03.2020 г. от 11:00 до 16:00 ч. ще има нарушения на топлоподаването.

Съобщение: 30.03.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и според изискванията на нормативната уредба „Топлофикация – Габрово” ЕАД ще осигурява подаването на топлинна енергия  в периода от 1 до 10 април 2020 г.                                                                                                                                                   Описването на топлоразпределителите и окончателното изготвяне на изравнителните сметки за сезон 2019/2020 г., ще започне след прекратяване на обявеното извънредно положение.

 

Съобщение: 13.03.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради обявеното извънредно положение на територията на Република България и необходимостта от предприемане на мерки за осигуряване сигурността на клиентите и служителите на дружеството на 16.03.2020 г. - понеделник и 17.03.2020 г.- вторник инкасаторските пунктове на ул. Антим I №7 и Младост №1 няма да работят с клиенти.
Сметките за топлоенергия могат да бъдат платени по начините , посочени тук.

Съобщение: 05.03.2020

Уважаеми абонати, 

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Февруари 2020 г. са изготвени и от 06.03.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

 

Съобщение: 22.02.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 22.02.2020 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат абонатите от ул. Антим I  № 9


Съобщение: 06.02.2020

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Януари 2020 г. са изготвени и от 07.02.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 08.01.2020

Уважаеми абонати, 

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец декември 2019 г. са изготвени и от 09.01.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 20.12.2019

 "Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 20.12.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

 •  ул. Христо Смирненски  № 50, 52, 54;
 • ул. Антим I № 3, 4, 5, 6, 9, 17;
 •  ул. Александър Стамболийски № 22 вх. А, Б, В, Г, Д, Е;
 • пл. Белорусия № 2;
 •  ДКЦ База 2;
 • РД  ПБЗН

Съобщение: 07.12.2019

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец ноември 2019 г. са изготвени и от 09.12.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 05.12.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради ремонт на топлопровод, от 8:00 ч. на 05.12.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

 • ул. Брянска 5,7,11;
 • ул. Станционна 4,6,8,10;
 • ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
 • ул. Орловска 81,83,87;
 • Спортна зала „Орловец”;
 • Дом на хумора и сатирата;
 • ОУ „Райчо Каролев”;
 • ДГ „Слънце”

Съобщение: 31.10.2019

„Топлофикация-Габрово” ЕАД уведомява своите абонати, че от понеделник  04.11.2019 г. започва запълването на магистралните топлопроводи и поетапното пускане на отоплението в града.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Необходимо е преди пускането на отоплението  да са приключени всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и отговорниците да запълнят източените инсталации. 

 

Съобщение: 02.10.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 03.10.2019 г.(четвъртък) започва допълване  със студена вода на останалитите незапълннени участъци от топлофикационната мрежа. Това се прави с цел откриване на пропуски в мрежата на дружеството. Всички АС предварително са затворени и проверени от служители на дружеството, но с цел да се осигури Вашето спокойствие при ремонти, свързани с демонтаж на отоплителни тела, Ви молим да се свържете с отговорника на АС и заедно да проверите дали спирателните вентили към сградната инсталация са затворени.

Съобщение: 02.08.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от началото на м. Август започва запълване на топлофикационната мрежа със студена вода. Това се прави с цел откриване на пропуски в мрежата на дружеството. Всички АС предварително са затворени и проверени от служители на дружеството, но с цел да се осигури Вашето спокойствие при ремонти, свързани с демонтаж на отоплителни тела, Ви молим да се свържете с отговорника на АС и заедно да проверите дали спирателните вентили към сградната инсталация са затворени.

Съобщение: 09.07.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че за сезон 2019/2020 за лоялните клиенти на дружеството са предвидени следните отстъпки: 

1. Абонатите, които са платили старите си задължения до 30.09.2019 г. и плащат в срок прогнозните си месечни сметки  през сезон 2019/2020, получават 5% отстъпка от внесените суми през сезона.

2. Абонатите, които са платили старите си задължения до 30.09.2019 г. и са платили в срок сумите по споразумение за плащане за равни вноски през сезон 2019/2020, получават 7.5% отстъпка от внесените суми през сезона.

3. Отстъпките за лоялните клиенти се начисляват с изравнителните сметки за сезон 2019/2020.

 

Съобщение: 09.07.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че на основание Решение № Ц - 18 от 01.07.2019 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 юли  2019 г, пределната цена на топлинната енергия за битови и стопански потребители е 98.21 лева за мегаватчас без ДДС 

 

Съобщение: 15.06.2019 г.

 Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2018 - 2019 г. са изготвени и от 17.06.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК.

Съобщение: 09.04.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че във връзка с изготвянето на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2018-2019 год., от понеделник 15 април 2019 год. започва описването показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела в имотите на абонатите.

Графика за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите ТУК .

За допълнителна информация - телефон: 066 805 975

Съобщение: 07.04.2019 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец март 2019 г. са изготвени и от 08.04.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 26.03.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че съгласно нормативните изисквания и предвидените в тях условия за приключване на отоплителния сезон, дружеството ще осъществява топлоподаване до края на месец март 2019 г. , след което ще започне поетапното спиране на отоплението в града.

Съобщение: 07.03.2019 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец февруари 2019 г. са изготвени и от 08.03.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 21.02.2019 г.


"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 18:00 ч. на 21.02.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

• ул. Христо Смирненски  № 50, 52, 54;
• ул. Антим I № 3, 4, 5, 6, 9, 17;
• ул. Александър Стамболийски № 22 вх. А, Б, В, Г, Д, Е;
• пл. Белорусия № 2;
• ДКЦ База 2;
• РД  ПБЗН

Съобщение: 17.02.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 18:00 ч. на 17.02.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

 • ул. Младост №5 А и Б;
 • ул. Свищовска №81 А, Б , В;
 • ул. Младост № 22,24,26,28,30,32

Съобщение: 06.02.2019 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец януари 2019 г. са изготвени и от 07.02.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 25.01.2019 г.


"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 17:00 ч. на 25.01.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

•    Бул. Стефан Караджа № 3, 5, 7, 9, 17, 19, 23, 25;
•    Ж.к. Стефан Караджа № 5А, Б;  12;  15Б, В ;
•    Ул.Ем.Манолов № 23А, Б, В, Г;
•    Ул.В.Друмев 22

Съобщение: 21.01.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод, от 12:00 ч. на 21.01.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

• ул. Брянска 5,7,11,52;
• ул. Д-р Василиади 1,9;
• ул. Станционна 4,6,8,10;
• Д-р Заменхоф 2,4,8 АБ;
• бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,23,25;
• ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б, В;
• Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
• В. Друмев 22;
• ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
• ул. Орловска 81,83,87;
• Спортна зала „Орловец”;
• Дом на хумора и сатирата;
• ОУ „Райчо Каролев”;
• ДГ „Слънце”;
• Консултативна поликлиникам
• АПИ Габрово;
• ул. Ген.Николов 2,4,6,8;
• ул. Христо Смирненски 9

Съобщение: 10.01.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на съоръжение в централата се налага прекъсване на топоснабдяването до11:30 ч. на 10.01.2019 г.

Съобщение: 07.01.2019 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец декември 2018 г. са изготвени и от 08.01.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 13.12.2018.

Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 13:00 ч. на 13.12.2018 г. топлоподаването е възстановено.

Съобщение: 13.12.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 13.12.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :
•    ул. Брянска 5,7,11;
•    ул. Д-р Василиади 9;
•    ул. Станционна 4,6,8,10,14;
•    ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
•    ул. Орловска 81,83,87;
•    Спортна зала „Орловец”;
•    Дом на хумора и сатирата;
•    ОУ „Райчо Каролев”;
•    ДГ „Слънце”

Съобщение: 07.12.2018 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец ноември 2018 г. са изготвени и от 10.12.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 16.11.2018 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 16.11.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат абонатите от бул.Ст.Караджа 17, 19, 21, 23 и 25

Съобщение: 15.11.2018 г. - 2

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 18:00 ч. на 15.11.2018 г.  възстановява топлоподаването към потребителите от следните адреси :
•    бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,21,23,25;
•    ж.к. Ст. Караджа 5 А,Б , 12 , 15 Б,В;
•    Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
•    ул. В. Друмев ;
•    Консултативна поликлиника

Съобщение: 15.11.2018 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод, от 9:00 ч. на 15.11.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси:


•    бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,21,23,25;
•    ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б, В;
•    Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
•    ул. В. Друмев;
•    Консултативна поликлиника

Съобщение: 02.11.2018

„Топлофикация – Габрово” ЕАД уведомява своите абонати, че от 02.11.2018 год. започва запълването на магистралните топлопроводи, а от понеделник  05.11.2018 г. ще започне поетапното пускане на отоплението в града.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Важно е преди пускането на отоплението  да са приключени всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и отговорниците да запълнят източените инсталации.

Съобщение: 15.10.2018

„Топлофикация – Габрово” ЕАД има пълна готовност да стартира новия отоплителен сезон при спазване на нормативната уредба и наличие на три последователни дни със средноденонощна температура по – ниска от  +12°C, както и прогноза от НИМХ за трайно застудяване. Дружеството следи промените на времето и ще реагира съобразно климатичните условия и в съответствие с нормативните изисквания.

Преди пускането на отоплението е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага след това допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

„Топлофикация – Габрово” ЕАД информира своите абонати, че през изминалите месеци бяха извършени редица дейности, свързани с подготовката за новия отоплителен сезон с цел подобряване на бъдещата работа на дружеството. Направени бяха редица планови и извънпланови обновления с цел да бъде сведен до минимум процентът на авариите. Извършени бяха и редица ремонти, за да се осъществи подобряване на функционирането на цялостната система. Направен бе ремонт и профилактика на топлопреносната мрежа чрез отстраняване на течове от главни магистрални тръбопроводи, които включваха подмяна на участъци и арматура. Ревизирани и отремонтирани са всички основни съоръжения в останалите цехове на централата.

„Топлофикация – Габрово” ЕАД ежегодно инвестира в обновяването и модернизиране на своите производствени мощности и топлопреносната мрежа. Надяваме се, че предстоящият отоплителен сезон ще бъде успешен и всички стъпки, които предприехме през лятото по намаляване на аварийността, ще окажат своя положителен ефект.

Съобщение: 01.09.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че на основание Решение № Ц - 10 от 01.07.2018 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 октомври  2018 г, пределната цена на топлинната енергия за битови и стопански потребители е 89.34 лева за мегаватчас без ДДС

Съобщение: 03.07.2018

На вниманието на абонатите, участващи в колективния съдебен иск по дело 14/2017 г. прилагаме писмото от Община Габрово до „Топлофикация – Габрово” ЕАД, предизвикало направените промени в изравнителните сметки на гореспоменатите абонати.

Писмо от Община Габрово във връзка с възстановени отстъпки вижте ТУК

Съобщение: 15.06.2018 .

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЕНЕРГЕТИЦИ, 
Честит професионален празник! 

Посрещнете деня на енергетика с удовлетворение от постигнатото, със сили и устременост за предизвикателствата на настоящето, с нови идеи и вяра за реализацията на бъдещи проекти! Нека Вашите трудови делници бъдат изпълнени с добри резултати и устойчив растеж! 

Бъдете здрави, енергични и успешни! 

ИНЖ. ВЛАДИМИР КОСТОВ 
Изпълнителен директор

Съобщение: 15.06.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2017 - 2018 г. са изготвени и от 18.06.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay.

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 11.04.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че във връзка с изготвянето на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2017-2018 год., от понеделник 16 април 2018 год. започва описването показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела в имотите на абонатите. 

Графика за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите ТУК 

За допълнителна информация - телефони: 066 805 975 и 066 819 165 

Съобщение: 10.04.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че сметките за топлоенергия за месец март 2018 г. са изготвени и от сряда 11.04.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. 

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 29.03.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме Ви, че от Неделя, 1 Април 2018г. започва поетапно спиране на топлоподаването в града. Според прогнозата на НИМХ към БАН се очаква трайно затопляне на времето.

Съобщение: 06.03.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец февруари 2018 г. са изготвени и от сряда 07.03.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. 

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 22.02.2018 .

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 16:00 ч. на 22.02.2018 г. топлоподаването е възстановено в целия град.

Съобщение: 22.02.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 22.02.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси:

• ул. Брянска 5,7,11; 
• ул. Д-р Василиади 9;
• ул. Станционна 4,6,8,10,14; 
• ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35; 
• ул. Орловска 81,83,87;
• Спортна зала „Орловец”;
• Дом на хумора и сатирата;
• ОУ „Райчо Каролев”;
• ДГ „Слънце”

Съобщение: 15.02.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод, от 10:30 ч. на 15.02.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

• ул. Брянска 5,7,11; 
• ул. Д-р Василиади 1,9;
• ул. Станционна 4,6,8,10,14; 
• Д-р Заменхоф 2,4,8 АБ; 
• бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,21,23,25;
• ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б, В; 
• Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г; 
• В. Друмев 6 А; 
• ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35; 
• ул. Орловска 81,83,87;
• Спортна зала „Орловец”;
• Дом на хумора и сатирата;
• ОУ „Райчо Каролев”;
• ДГ „Слънце”

Съобщение: 06.02.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец януари 2018 г. са изготвени и от сряда, 07.02.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. 

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 06.01.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец декември 2017 г. са изготвени и от понеделник, 08.01.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. 

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 01.09.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че на основание Решение № Ц - 18 от 30.06.2016 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 юли  2016 г, пределните цени на топлинната енергия са както следва:

1.Топлинна енергия за битови и стопански потребители -   87,29 лева за мегаватчас без ДДС
2.Преференциална цена на електрическата енергия произведена по високоефективен комбиниран начин –  216,04 лева за мегаватчас без ДДС

Съобщение: 28.06.2016

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2015 - 2016 г. са изготвени и от 01.07.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД

Съобщение: 28.04.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД поздравява своите абонати и партньори с настъпващите светли християнски празници и им пожелава здраве и успехи!

Съобщение: 20.04.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че във връзка с изготвянето на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2015-2016 год., от понеделник 25 април 2016 год. започва описването показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела в имотите на абонатите.

Графика за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите тук.

За допълнителна информация - телефони: 066 805 975 и 066 819 165

Съобщение: 06.04.201

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец март 2016 г. са изготвени и от 07.04.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД

Съобщение: 30.03.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от петък, 01 април 2016 год. започва поетапното спиране на отоплението в града. Според прогнозата на НИМХ към БАН, се очаква трайно затопляне на времето. Така ще бъдат изпълнени предвидените в нормативната база условия, при които може да се обяви приключването на отоплителен сезон 2015-2016 год.

Съобщение: 08.03.2016

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец февруари 2016 г. са изготвени и от 09.03.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД

Съобщение: 15.02.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод в района на площада на гарата, до завършване на ремонта, без топлоподаване остават улиците:

Брянска 5,7,11;
Станционна 4,6,8,10; Д-р Василиади 1,9;
Д-р Заменхоф 2,4,8 АБ;
бул.Ст.Караджа
3,5,7,9,17,19,21,23,25;
ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б, В;
Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
Ангел Кънчев 4;
В. Друмев 6 А;
Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
Орловска 81,83,85,87

Съобщение: 06.02.2016 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец януари 2016 г. са изготвени и от 08.02.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД. За битовите абонати, платили януарската си сметка до 07.03.2016 г. на нашите каси е предвидена отстъпка от 5%.

Съобщение: 20.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на основен топлоизточник топлоподаването през деня ще бъде неритмично.

Съобщение: 19.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на магистрален топлопровод от 19.01.2015 г. без топлоподаване ще останат следните абонати: Т У Ректорат, както и абонатите от улиците "Ангел Кънчев", "Емануил Манолов", "Васил Друмев", "Стефан Караджа" и к-с "Стефан Караджа".
Създадена е необходимата организация и се работи за възстановяване на топлоподаването.

Съобщение: 14.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че днес 14.01.2016 г. след 13:00 ч. за няколко часа топлоподаването ще бъде неритмично!

Съобщение: 06.01.2016

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец декември 2015 г. са изготвени и от 07.01.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО" ЕАД

Съобщение: 05.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че причината за аварията на магистрален топлопровод от 04.01.2016 г. е отстранена и е възстановено топлоподаването на абонатите от пощада на гарата до централна градска част, бл. "Дунав" 1 и 2, бл. "Здравец", ЦДГ "Слънце" и училище "Райчо Каролев".

Съобщение: 04.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на магистрален топлопровод от 04.01 до 06.01.2015 г. без топлоподаване ще останат абонатите от пощада на гарата до централна градска част, бл. "Дунав" 1 и 2, бл. "Здравец", ЦДГ "Слънце" и училище "Райчо Каролев".

Обява: 16.12.2015 г.

С настоящото обявление уведомяваме крайни клиенти на топлинна енергия, присъединени към топлоразпределителната мрежа на територията на гр. Габрово, че в съответствие изискванията на Наредбата № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката "Топлофикация – Габрово" ЕАД изготви проект на "Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди", "Правила за работа с потребителите на енергийни услуги" и "Общи условия за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия между клиентите в СЕС". На 16.12.2015 г., изготвените проекти са публикувани на интернет страницата на "Топлофикация – Габрово" ЕАД: www.toplo-gb.com, както и са на разположение в центровете за работа с клиенти. С публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата и обявяването му на в центровете за работа с клиенти, "Топлофикация – Габрово" ЕАД стартира процедурата по публично обсъждане на изготвения проект на общи условия. От датата на настоящото обявление до 16.01.2016 г. заинтересованите лица, могат да изпращат коментари и предложения по публикувания проект на следните адреси:

"Топлофикация – Габрово" ЕАД
E-mail адрес: tec_gabrovo@mbox.contact.bg
Административен адрес: гр. Габрово 5300, ул. "Индустриална" 6
Телефон: 066 81 91 51
На вниманието на: Център "Обслужване на клиенти".

Публичното обсъждане на проектите на проект на "Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди", "Правила за работа с потребителите на енергийни услуги" и "Общи условия за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия между клиентите в СЕС" ще се проведе на 18.01.2016г. от 10.00 ч. на адрес: гр. Габрово 5300, ул. "Индустриална" 6.

 

Съобщение: 08.12.2015

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец ноември 2015 г. са изготвени и от 09.12.2015 г. могат да бъдат платени на касите на "ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО" ЕАД

Съобщение: 23.10.2015

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 28.10.2015 год. започва поетапното пускане на отоплението в града.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Важно е преди пускането на отоплението клиенти да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и да запълнят източените инсталации.