Съобщение: 28.11.2023

Топлофикация Габрово“ ЕАД  уведомява своите клиенти ,че Министерството на енергетиката определи конкретен размер на финансовата помощ за битови абонати на  "Топлофикация Габрово" - ЕАД. С Решение № 735 от 19.10.2023 г., Министерски съвет одобри Програма за подпомагане с фиксирана сума на един MWh на битови клиенти на „Топлофикация Габрово“ ЕАД, които през отоплителен сезон 2023-2024г., няма да имат топлоснабдяване.

Информация за подаване на заявление , списък с абонатните номера на битовите клиенти и размер на еднократна финансова помощ ще намерите   =>ТУК<=

Съобщение: 28.08.2023

„Топлофикация Габрово“ ЕАД  уведомява своите клиенти ,че след решение на Съвета на директорите ,дружеството е подало заявление към КЕВР за прекратяване на лицензията за производство и пренос на електрическа и топлинна енергия по чл. 55 ал.1 т.1 от закона за енергетиката и ще преустанови своята дейност.

 

„Топлофикация Габрово“ ЕАД поднася своите извинения за причинените неудобства и благодари на всички абонати и партньори за дългите години съвместна работа и успешно сътрудничество. ИЗТЕГЛИ

 

Съобщение: 08.07.2023

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2022 - 2023 г. са изготвени и от 10.07.2023 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК.

Съобщение: 12.04.2023

На 18 април 2023 г.  „Топлофикация Габрово” ЕАД  стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки за топлинна енергия за сезон 2022 - 2023 г

 Отчетните дати за всяка етажна собственост ще бъдат обявявани 5 дни предварително със съобщение на входа на всеки блок.

 За абонатите, които нямат възможност да осигурят достъп по график, ще има възможност да заявят втора дата за отчитане в рамките на отчетния период най - късно до 09.06.2023 г.

 Съгласно  НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО. чл.70(4): На клиентите, неосигурили достъп за отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение за всички отоплителни тела в имота се начислява енергия по реда на т.6.5 от приложението по чл. 61, ал.1, като отоплителни тела без уреди

 Разчитаме на Вашето съдействие, за да отчетем всички уреди във Вашата сграда. Това ще гарантира и формиране на коректни изравнителни сметки.

 Оставаме на Ваше разположение за консултации, помощ и  определяне на допълнителна дата за отчет на телефон 066 805 975.

 Графикът за дните и часовете в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите тук => ИЗТЕГЛИ

Съобщение: 31.03.2023 г.

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Март 2023 г. са изготвени и от 03.04.2023 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД и на касите на Изипей АД в цялата страна. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук =>

 

Съобщение: 20.03.2023

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от понеделник (20.03.2023 г.) започва поетапното спиране на отоплението в града,  съгласно предвидените в нормативните документи условия за приключване на отоплителния сезон.

Съобщение: 14.03.2023

Ръководството на "Топлофикация - Габрово" ЕАД взе решение да компенсира своите абонати за влошените параметри на топлоподаването през м.Февруари с отстъпка 30% от сметките. Отстъпката ще бъде начислена с отрицателен знак към сметката за м.Март.

"Топлофикация Габрово" ЕАД поднася най-искрени извинения на своите абонати за причиненото неудобство!

 

Съобщение: 06.03.2023

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Февруари 2023 г. са изготвени и от 07.03.2023 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД и на касите на Изипей АД в цялата страна. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук =>

Съобщение: 21.02.2023

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати,че поради превключване в централен топлоизточник, топлоподавнето ще бъде с понижени параметри.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 14.02.2023

Ръководството на "Топлофикация - Габрово" ЕАД взе решение да компенсира своите абонати за влошените параметри на топлоподаването през м.Януари с отстъпка 30% от сметките. Отстъпката ще бъде начислена с отрицателен знак към сметката за м.Февруари.

"Топлофикация Габрово" ЕАД поднася най-искрени извинения на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 12.02.2023

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради ремонт на основен топлоизточник в централата се налага прекъсване на топлоподаването до отстраняване на аварията.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 06.02.2023

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Януари 2023 г. са изготвени и от 07.02.2023 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД и на касите на Изипей АД в цялата страна. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук =>

Съобщение: 02.02.2023

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради ремонт на основен топлоизточник в централата се налага прекъсване на топлоподаването до отстраняване на аварията.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 01.02.2023

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати , че топлоподаването е възстановено в 04:00 часа на 01.02.2023г.

Съобщение: 31.01.2023

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради ремонт на основен топлоизточник в централата се налага прекъсване на топлоподаването до отстраняване на аварията.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 1 6 .01.2023

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради по-бързо приключване на ремонтните дейности на основен топлоизточник в централата  топлоснабдяването ще бъде възстановено поетапно от 08:00 ч. на 17.01.2023г.

"Топлофикация-Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство !

Съобщение: 16.01.2023

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради ремонт на основен топлоизточник в централата се налага прекъсване на топлоснабдяването за 48 часа.

"Топлофикация-Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство !

Съобщение: 11.01.2023

 

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на  топлопровод за ул. "Орловска", ул. "Любен Каравелов",  Спортна Зала "Орловец" , ДГ.СЛЪНЦЕ , СУ "Райчо Каролев",  временно ще бъде преустановено топлоподаването до отстраняване на аварията.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 10.01.2023

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария в основен топлоиизточник  до  14:00 ч. на 11.01.2023 г. топлоподаването ще бъде с понижени параметри.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 07.01.2023

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Декември 2022 г. са изготвени и от 09.01.2023 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД и на касите на Изипей АД в цялата страна. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук =>

Съобщение: 02.01.2023

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на  топлопровод за ул. "Емануил Манолов " , бул."Стефан Караджа"  временно ще бъде преустановено топлоподаването до отстраняване на аварията.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 30.12.2022

 "Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на пусково-регулираща арматура временно ще бъде преустановено топлоподването до отстраняване на аварията.


"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 16.12.2022

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на  топлопровод за ул. "Христо Смирненски " № 52,54 и ул.Антим I №7,  временно ще бъде преустановено топлоподаването до отстраняване на аварията.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 12.12.2022

 

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Ноември 2022 г. са изготвени и от 12.12.2022 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна от 13.12.2022 г. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.=>

Съобщение: 10.12.2022

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради токов удар и авария в основен топлоизточник  до 22:00 ч. топлоподаването ще бъде с понижени параметри. За причинените неудобства ще се направи отстъпка 20 % от сметките за Декември месец.

"Топлофикация-Габрово"ЕАД благодари на своите абонати за проявеното разбиране и се извинява за причиненото неудобство! 

Съобщение: 08.12.2022

 

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на  топлопровод за ул. "Свищовска " № 106,  временно ще бъде преустановено топлоподаването до отстраняване на аварията.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 6.12.2022

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите клиенти, че топлоподаването ще бъде с понижени параметри до 00:00 часа.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 06.12.2022


"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария в основен топлоиизточник  до 16:00 ч. топлоподаването ще бъде с понижени параметри.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 27.11.2022

Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на  топлопровод за ул. "Александър Стамболийски " № 22, вход А,Б,В   ул. "Тота Венкова" № 10 временно ще бъде преустановено топлоподаването до отстраняване на аварията.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 25.11.2022

Предложение от „Топлофикация – Габрово“ ЕАД към етажни собствености, които заявят своето желание да ползват битово-гореща вода.

Искаш ли да ползваш топла вода на най-ниската цена?

Преференциална цена от 4,00 лв. с ДДС за подгряване на 1 куб.м. вода.

Първите 50 клиента, които изберат да ползват топла вода ще получат:

Дистанционни водомери на доставна цена + безплатен монтаж, а и спестяват от такса отчитане за следващите 3(три) години. КЛИКНИ ТУК

Съобщение: 22.11.2022

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на  топлопровод за ул. "Хризантема " , ул. "ген. Никола Рязков" , ул. "Найден Геров" , ул. "Морава" , ул. "Селимица" , ул. "Орловска", ул. "Любен Каравелов",  Спортна Зала "Орловец" , ДГ.СЛЪНЦЕ , СУ "Райчо Каролев" временно ще бъде преустановено топлоподаването до отстраняване на аварията.

Съобщение: 28.10.2022

 

„Топлофикация-Габрово” ЕАД уведомява своите абонати, че от понеделник  31.10.2022 г. започва запълването на магистралните топлопроводи и поетапното пускане на отоплението в града.

 Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

 Необходимо е преди пускането на отоплението  да са приключени всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и отговорниците да запълнят източените инсталации.

Съобщение: 26.09.2022

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 03.10.2022 г. (понеделник) започва запълване  със студена вода на топлофикационната мрежа. Това се прави с цел откриване на пропуски в мрежата на дружеството. Всички АС предварително са затворени и проверени от служители на дружеството, но с цел да се осигури Вашето спокойствие при ремонти, свързани с демонтаж на отоплителни тела, Ви молим да се свържете с отговорника на АС и заедно да проверите дали спирателните вентили към сградната инсталация са затворени.

Съобщение: 10.07.2022

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2021 - 2022 г. са изготвени и от 11.07.2022 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК.

Съобщение: 07.07.2022

 

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че за сезон 2022/2023 за лоялните клиенти на дружеството са предвидени следните отстъпки: 

1. Абонатите, които са платили старите си задължения до 30.09.2022 г. и плащат в срок прогнозните си месечни сметки  през сезон 2022/2023, получават 5% отстъпка от внесените суми през сезона.

2. Абонатите, които са платили старите си задължения до 30.09.2022 г. и са платили в срок сумите по споразумение за плащане за равни вноски през сезон 2022/2023, получават 7.5% отстъпка от внесените суми през сезона.

3. Отстъпките за лоялните клиенти се начисляват с изравнителните сметки за сезон 2022/2023г.   =>

Съобщение: 06.06.2022

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите клиенти, че кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение приключи на 27.05.2022 г.  На абонатите, които не са осигурили достъп за отчитане на уредите  се дава възможност да го направят до 10.06.2022 г. включително със заявка   на тел. 066 805975 . В противен случай служебно ще им бъде начислено максимално потребление за сезона, съгласно чл.144(6) от ЗЕ.

Съобщение: 03.03.2022

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Април 2022 г. са изготвени и от 04.05.2022 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.=>

Съобщение: 18.04.2022

 

На 26 април 2022 г.  „Топлофикация Габрово” ЕАД  стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки за топлинна енергия за сезон 2021 - 2022 г

 Отчетните дати за всяка етажна собственост ще бъдат обявявани 5 дни предварително, със съобщение на входа на всеки блок.

 За абонатите, които нямат възможност да осигурят достъп по график, ще има възможност да заявят втора дата за отчитане в рамките на отчетния период най - късно до 10.06.2022 г.

Съгласно  НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО. чл.70(4): На клиентите, неосигурили достъп за отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение, за всички отоплителни тела в имота се начислява енергия по реда на т.6.5 от приложението по чл. 61, ал.1, като отоплителни тела без уреди

 Разчитаме на Вашето съдействие, за да отчетем всички уреди във Вашата сграда. Това ще гарантира и формиране на коректни изравнителни сметки.

Оставаме на Ваше разположение за консултации, помощ и  определяне на допълнителна дата за отчет на телефон 066 805 975.

 Графикът за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите тук .

 

Съобщение: 12.04.2022

 

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от вторник (12.04.2022 г.) започва поетапното спиране на отоплението в града,  съгласно предвидените в нормативните документи условия за приключване на отоплителния сезон.

Съобщение: 05.04.2022

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Март 2022 г. са изготвени и от 06.04.2022 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.=>

Съобщение: 29.03.2022

"Топлофикация - Габрово" ЕАД увдомява своите абонати, че поради авариен ремонт на  топлопровод за ул. "Найден Геров" , ул."Морава", ул."Селимица"  временно ще бъде преустановено топлоподаването. Възстановяване на топлоподаването ще бъде след 20 работни часа.

 

"Топлофикация-Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство !

 

Съобщение: 16.03.2022

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради профилактика на основен топлоизточник в централата се налага прекъсване на топлоснабдяването до 18:30 ч. на 16.03.2022 г.

"Топлофикация-Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство !

Съобщение: 11.03.2022

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 08:00 ч. на 11.03.2022 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

 •  бул. МОГИЛЬОВ  № 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87;
 •  ул. МЛАДОСТ № 2, 4, 6, 8, 10, 12;

 

"Топлофикация-Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство !

Съобщение: 09.03.2022

"Топлофикация - Габрово" ЕАД увдомява своите абонати, че поради авариен ремонт на  топлопровод за ул. "Найден Геров" , ул."Морава", ул."Селимица"  временно ще бъде преустановено топлоподаването. Възстановяване на топлоподаването ще бъде след 10 работни часа.

"Топлофикация-Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство !

Съобщение: Кратък анализ на сметките за м. Февруари 2022

 

За м. Февруари 2022 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 3172 MWh топлинна енергия, което е с  12 % по-малко в сравнение с м. Февруари 2021 г., когато е доставила 3596 MWh. Това се дължи основно на по-малък брой работни дни през м. Февруари 2022 г.  Работни дни за м. Февруари 2022 са 28 дни, спрямо 31 за м. Февруари 2021 г. Среднодневна температура за отчетен период м. Февруари 2021 г.  е  4.77 0С, спрямо 4.70 0С за м. Февруари 2022г. Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. Февруари 2021 и 2022 година.

месец

суми  лв.

0-50

50-100

над 100

февруари.2021

% клиенти

24

45

31

февруари.2022

% клиенти

30

40

30

 

Съобщение: 05.03.2022

Уважаеми абонати,

 

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Февруари 2022 г. са изготвени и от 07.03.2022 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.=>

Съобщение: 15.02.2022

За м. Януари 2022 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 4008 MWh топлинна енергия, което е с  6.25 % повече в сравнение с м. Януари 2021 г., когато е доставила 3772 MWh. Това се дължи основно на по-ниска среднодневна температура през м. Януари 2022г.  Работни дни за м. Януари 2022 са 31 дни, спрямо 31 за м. Януари 2021 г. Среднодневна температура за отчетен период м. Януари  2021г.  е  2.9 0С, спрямо 1.2 0С за м. Януари 2022г. Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. Януари 2021 и 2022 година.

Съобщение: 14.02.2022

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите клиенти, че поради  авариен ремонт на магистрален топлопровод на ул."Свищовска"; ул."Младост"; бул."Могильов"; кв."Трендафил" 1; кв."Трендафил" 2; кв. "Русевци"  топлоподаването ще бъде преустановено.

Възстановяване на топлоподаването ще бъде след 12 работни часа.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 06.02.2022

Уважаеми абонати,

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Януари 2022 г. са изготвени и от 07.02.2022 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.=>

Съобщение: 04.02.2022

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария в основен топлоиизточник  до 18:00 ч. топлоподаването ще бъде с понижени параметри.

"Топлофикация Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство!

Съобщение: 10.01.2022

 

За м. Декември 2021 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 3262 MWh топлинна енергия, което е с  15 % по-малко в сравнение с м. Декември 2020 г., когато е доставила 3834 MWh. Това се дължи основно на по-малък брой работни дни през м. Декември 2021 г.  Работни дни за м. Декември 2021 са 31 дни, спрямо 33 за м. Декември 2020 г. Среднодневна температура за отчетен период м. Декември 2020 г.  е  7.7 0С, спрямо 3.66 0С за м. Декември 2021г. Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. Декември 2020 и 2021 година.

месец

суми  лв.

0-50

50-100

над 100

декември.2020

% клиенти

19

44

37

декември.2021

% клиенти

30

42

28

 

Съобщение: 06.01.2022

Уважаеми абонати,

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Декември 2021 г. са изготвени и от 07.01.2022 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.click

Съобщение: 21.12.2021

"Топлофикация - Габрово" ЕАД увeдомява своите абонати, че сметката за плащане по банков път в банка ЦКБ е закрита.

Дружеството предоставя на своите клиенти две нови банкови сметки:

  "ИНВЕСТБАНК " АД

BIC : IORTBGSF

IBAN : BG24IORT80481022995300

 

 "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД

 BIC  : FINVBGSF

IBAN : BG93FINV915010BGN09JS5

 

Съобщение: 08.12.2021

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Ноември 2021 г. са изготвени и от 09.12.2021 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 03.12.2021

"Топлофикация - Габрово" ЕАД увдомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод на ул. "Генерал Николов" временно ще бъде преустановено топлоподаването. Възстановяване на топлоподаването ще бъде след 14 работни часа.

"Топлофикация-Габрово" ЕАД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство !

 

Съобщение: 26.11.2021

"Топлофикация-Габрово" ЕАД уведомява своите абонати ,че поради  подаване на топлина с влошени параметри ,сметките за месец Ноември ще бъдат с 50% отстъпка от цената.

"Топлофикация-Габрово"ЕАД се извинява на своите абонати  за причиненото неудобство! 

Съобщение: 22.11.2021

"Топлофикация-Габрово" ЕАД уведомява своите абонати от ул."Орловска",ул."Любен Каравелов",  Спортна Зала Орловец, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод временно ще бъде преустановено топлоподаването до отстраняване на аварията.

Съобщение: 16.11.2021 г.


"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати от бул."Ст.Караджа" и ул. "Транспортна",  че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод временно ще бъде преустановено топлоподаването до отсраняване на аварията.

Съобщение: 1.11.2021

"Топлофикация Габрово" ЕАД уведомява своите абонати,че поради авария в централен топлоизточник ,топлоснабдяването ще бъде възтановено в 20:00 часа на 1.11.2021г.

Съобщение: 15.10.2021

Топлофикация-Габрово” ЕАД уведомява своите абонати, че от месец Октомври започна сключването на предварителни договори за сезон 2021г.-2022г. Договорите се сключват до 30.11.2021г. За 8 равни вноски от месец Октомври и 7 равни вноски от месец Ноември. Отстъпката върху внесената сума по договор е 7,5% ,която се начислява към изравнителната сметка при спазване на договора.

Съобщение: 14.10.2021

„Топлофикация-Габрово” ЕАД уведомява своите абонати, че от понеделник  25.10.2021 г. започва запълването на магистралните топлопроводи и поетапното пускане на отоплението в града.

 Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

 Необходимо е преди пускането на отоплението  да са приключени всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и отговорниците да запълнят източените инсталации.

Съобщение: 14.09.2021


"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 27.09.2021 г. (понеделник) започва запълване  със студена вода на топлофикационната мрежа. Това се прави с цел откриване на пропуски в мрежата на дружеството. Всички АС предварително са затворени и проверени от служители на дружеството, но с цел да се осигури Вашето спокойствие при ремонти, свързани с демонтаж на отоплителни тела, Ви молим да се свържете с отговорника на АС и заедно да проверите дали спирателните вентили към сградната инсталация са затворени.

Съобщение: 24.08.2021

 

Уважаеми клиенти,

 

Вие имате право да подавате жалби и сигнали към дружеството в съответствие с чл. 41 от Общите условия за продажба на топлинна енергия на за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация Габрово” ЕАД. Ако не Ви удовлетворява отговора на жалбата, то тогава имате право да я отправите към КЕВР и Министерство на енергетиката.

 

КЕВР извършва контрол по спазването на условията по издадените лицензии и цените по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на клиенти. Министерство на енергетиката извършва контрол по прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия. (Съответствие с чл.75  от Закона за енергетиката).

 

Жалбите до КЕВР и Министерство на енергетиката следва да са написани от жалбоподателя и подписани от него, с посочен адреса на жалбоподателя и в какво се състои жалбата, както и всички доказателства по нея включително и отговора от за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация Габрово” ЕАД

 

Във връзка с изменение на чл.140 ал.7 и ал.8 от ЗЕ от 12.03.2021 година при монтиране на нови уреди във Вашите имоти (водомер за топла вода, топломер или разпределител) същите следва да са с дистанционен отчет. Монтираните уреди следва да са одобрени от фирмите, извършващи дялово разпределение в сградите, като “Топлофикация Габрово” ЕАД препоръчва всички новомонтирани уреди да са с отворен протокол. В съответствие с § 75 от ЗЕ До 1 януари 2027 г. монтираните средства по чл. 140, ал. 1 от Закона за енергетиката, които не са с възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане.

 

 

 

“Топлофикация Габрово” ЕАД

 

Съобщение: 14.07.2021

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2020 - 2021 г. са изготвени и от 15.07.2021 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК.

Съобщение: Кратък анализ на сметките за м. Април 2021

 

За м. Април 2021 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 760 MWh топлинна енергия, което е с  36 % по-малко в сравнение с м. Април 2020 г., когато е доставила 1187 MWh. Това се дължи основно на по-малък брой работни дни през м. Април 2021 г.  Работни дни за м. Април 2021 са средно  8 дни, спрямо 13 за м. Април 2020 г. Среднодневна температура за отчетен период м. Април 2020 г.  е  9.3 0С, спрямо 7.97 0С за м. Април 2021г. Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. Април 2020 и 2021 година.

месец

суми  лв.

0-50

50-100

над 100

април.2020

% клиенти

74

24

2

април.2021

% клиенти

92

7

1

 

Съобщение: 30.04.2021

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Април 2021 г. са изготвени и от 05.05.2021 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 29.04.2021

 

На 10 май  2021 г.  „Топлофикация Габрово” ЕАД  стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки за топлинна енергия за сезон 2020 - 2021 г

 Отчетните дати за всяка етажна собственост ще бъдат обявявани 5 дни предварително, със съобщение на входа на всеки блок.

За абонатите, които нямат възможност да осигурят достъп по график, ще има възможност да заявят втора дата за отчитане в рамките на отчетния период най - късно до 18.06.2021 г.

 Съгласно  НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО. чл.70(4): На клиентите, неосигурили достъп за отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение, за всички отоплителни тела в имота се начислява енергия по реда на т.6.5 от приложението по чл. 61, ал.1, като отоплителни тела без уреди

Разчитаме на Вашето съдействие, за да отчетем всички уреди във Вашата сграда. Това ще гарантира и формиране на коректни изравнителни сметки.

Оставаме на Ваше разположение за консултации, помощ и  определяне на допълнителна дата за отчет на телефон 066 805 975.

 Графикът за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите тук .

 

Съобщение: 05.04.2021

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от вторник (06.04.2021 г.) започва поетапното спиране на отоплението в града,  съгласно предвидените в нормативните документи условия за приключване на отоплителния сезон.

Съобщение: Кратък анализ на сметките за м. МАРТ 2021

 

За м. Март 2021 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 3166 MWh топлинна енергия, което е с 5 % по-много в сравнение с м. Март 2020 г., когато е доставила 3003 MWh. Това се дължи основно на по-ниската среднодневна температура през м. Март 2021 г.  Работни дни за м. Март 2021 са средно 28 дни, спрямо 30 за м. Март 2020 г. Среднодневна температура за отчетен период м. Март 2020 г.  е  6,7 0С, спрямо 4.5 0С за м. Март 2021г. Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. Март 2020 и 2021 година.

месец

суми  лв.

0-50

50-100

над 100

март.2020

% клиенти

27

40

33

март.2021

% клиенти

24

45

31

 

Съобщение: 02.04.2021

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Март 2021 г. са изготвени и от 05.04.2021 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: Кратък анализ на сметките за м. Февруари 2021

 

За м. февруари 2021 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 3597 MWh топлинна енергия, което е с 2 % по-малко в сравнение с м. февруари 2020 г., когато е доставила 3670 MWh. Това се дължи основно на по-голям брой общиснки клиенти , който са работили  през м. февруари 2020 г.Работни дни за м.февруари 2021 са средно 31 дни, спрямо 29 за м. февруари 2020 г. Среднодневна температура за отчетен период м. февруари 2020 г.  е  5.3 0С, спрямо 4.77 0С за м. февруари 2021г. Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. февруари 2020 и 2021 година.

месец

суми  лв.

0-50

50-100

над 100

февруари.2020

% клиенти

28

40

32

февруари.2021

% клиенти

25

45

30

 

 

Съобщение: 05.03.2021г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Февруари 2021 г. са изготвени и от 08.03.2021 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: Кратък анализ на сметките за м. Януари 2021

За м. януари 2021 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 3772 MWh топлинна енергия, което е с 12 % по-малко в сравнение с м. януари 2020 г., когато е доставила 4239 MWh. Това се дължи основно на по-голям брой общиснки клиенти , който са работили  през м. януари 2020 г.Работни дни за м.януари 2021 са средно 31 дни, спрямо 29 за м. януари 2020 г. Среднодневна температура за отчетен период м. януари 2020 г.  е  4.1 0С, спрямо 2.9 0С за м. януари 2021г. Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. януари 2020 и 2021 година.

месец

суми  лв.

0-50

50-100

над 100

януари.2020

% клиенти

28

40

32

януари.2021

% клиенти

23

45

32

 

Съобщение: 05.02.2021г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Януари 2021 г. са изготвени и от 08.02.2021 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: Кратък анализ на сметките за м. Декември 2020

 

За м. декември 2020 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 3834 MWh топлинна енергия, което е с 3 % повече в сравнение с м. декември 2019 г., когато е доставила 3719 MWh. Това се дължи основно на по-дългия период, през който са работили абонатните станции през м. декември 2020 г. - средно 33 дни, спрямо 31 за м. декември 2019 г. Среднодневна температура за отчетен период, като за м. декември 2020 г. тя е  7,7 0С, спрямо 4,1 0С за м. декември 2019г. Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. декември 2019 и 2020 година.

месец

суми  лв.

0-50

50-100

над 100

декември.2019

% клиенти

32

39

29

декември.2020

% клиенти

19

45

36

 

Съобщение: 07.01.2021

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Декември 2020 г. са изготвени и от 08.01.2021 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: Кратък анализ на сметките за м. Ноември 2020

За м. ноември 2020 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 2570 MWh топлинна енергия, което е с 48 % повече в сравнение с м. ноември 2019 г., когато е доставила 1741 MWh. Това се дължи основно на по-дългия период, през който са работили абонатните станции през м. ноември 2020 г. - средно 28 дни, спрямо 16 за м. ноември 2019 г., както и на по-ниската среднодневна температура за отчетен период, като за м. ноември 2020 г. тя е  7,9 0С, спрямо 9,2 0С за м. ноември 2019г.                                
Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. ноември 2019 и 2020 година.

месец

суми  лв.

0-50

50-100

над 100

ноември.2019

% клиенти

63

29

8

ноември.2020

% клиенти

41

39

20

 

Съобщение: 05.12.2020

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Ноември 2020 г. са изготвени и от 07.12.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 02.11.2020


"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод, до 20:00 ч. на 02.11.2020 г.  без топлоподаване ще останат следните адреси :

• ул. Брянска 5,7,11,52;
• ул. Д-р Василиади 1,9;
• ул. Станционна 4,6,8,10;
• Д-р Заменхоф 2,4,8 АБ;
• бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,23,25;
• ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б,В, 16;
• Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
• В. Друмев 22;
• ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
• ул. Орловска 81,83,87;
• Спортна зала „Орловец”;
• Дом на хумора и сатирата;
• ДГ „Слънце”;
• Консултативна поликлиника;
• АПИ Габрово;
• ул. Ген.Николов 2,4,6,8;
• ул. Христо Смирненски 9

Съобщение: 11.09.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 14.09.2020 г. (понеделник) започва запълване  със студена вода на топлофикационната мрежа. Това се прави с цел откриване на пропуски в мрежата на дружеството. Всички АС предварително са затворени и проверени от служители на дружеството, но с цел да се осигури Вашето спокойствие при ремонти, свързани с демонтаж на отоплителни тела, Ви молим да се свържете с отговорника на АС и заедно да проверите дали спирателните вентили към сградната инсталация са затворени.

Съобщение: 15.08.2020

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2019 - 2020 г. са изготвени и от 17.08.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК.

Съобщение: 28.07.2020

      "Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите клиенти, че кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение приключи на 24.07.2020 г.  На абонатите, които не са осигурили достъп за отчитане на уредите  се дава възможност да го направят до 03.08.2020 г. включително със заявка   на тел. 066 805975 . В противен случай служебно ще им бъде начислено максимално потребление за сезона, съгласно чл.144(6) от ЗЕ.

Съобщение: 09.06.2020

На 15 юни  2020 г.  „Топлофикация Габрово” ЕАД  стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки за топлинна енергия за периода ноември 2019 г. -  април 2020 г. със забавяне, поради извънредното положение в страната. 

Отчетните дати за всяка етажна собственост ще бъдат обявявани 5 дни предварително, със съобщение на входа на всеки блок. 

За абонатите, които нямат възможност да осигурят достъп по график, ще има възможност да заявят втора дата за отчитане в рамките на отчетния период най - късно до 24.07.2020 г.

 Разчитаме на Вашето съдействие, за да отчетем всички уреди във Вашата сграда. Това ще гарантира и формиране на коректни изравнителни сметки. 

На имотите без осигурен достъп или с отказан такъв ще бъде начислена енергия по максимален специфичен разход на сградата в съответствие с изискванията на Наредбата за топлоснабдяването. 

Новите срокове, съгласно Наредба за топлоснабдяването, за приемане на възражения по изравнителните сметки е до края на 31 Август. 

Ако поради усложнената обстановка срокът за изготвяне на изравнителните сметки се удължи, то и срокът за рекламации ще бъде променен. 

Оставаме на Ваше разположение за консултации, помощ и  определяне на допълнителна дата за отчет на телефон 066 80 59 75.

Графика за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите тук .

Съобщение: 05.05.2020

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Април 2020 г. са изготвени и от 07.05.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 09.04.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от понеделник (13.04.2020 г.) започва поетапното спиране на отоплението в града,  съгласно предвидените в нормативните документи условия за приключване на отоплителния сезон.

 

Съобщение: 05.04.2020

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Март 2020 г. са изготвени и от 06.04.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 31.03.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите клиенти, че поради профилактика на основен топлоиизточник на 31.03.2020 г. от 11:00 до 16:00 ч. ще има нарушения на топлоподаването.

Съобщение: 30.03.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и според изискванията на нормативната уредба „Топлофикация – Габрово” ЕАД ще осигурява подаването на топлинна енергия  в периода от 1 до 10 април 2020 г.                                                                                                                                                   Описването на топлоразпределителите и окончателното изготвяне на изравнителните сметки за сезон 2019/2020 г., ще започне след прекратяване на обявеното извънредно положение.

 

Съобщение: 13.03.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради обявеното извънредно положение на територията на Република България и необходимостта от предприемане на мерки за осигуряване сигурността на клиентите и служителите на дружеството на 16.03.2020 г. - понеделник и 17.03.2020 г.- вторник инкасаторските пунктове на ул. Антим I №7 и Младост №1 няма да работят с клиенти.
Сметките за топлоенергия могат да бъдат платени по начините , посочени тук.

Съобщение: 05.03.2020

Уважаеми абонати, 

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Февруари 2020 г. са изготвени и от 06.03.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

 

Съобщение: 22.02.2020

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 22.02.2020 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат абонатите от ул. Антим I  № 9


Съобщение: 06.02.2020

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Януари 2020 г. са изготвени и от 07.02.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 08.01.2020

Уважаеми абонати, 

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец декември 2019 г. са изготвени и от 09.01.2020 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 20.12.2019

 "Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 20.12.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

 •  ул. Христо Смирненски  № 50, 52, 54;
 • ул. Антим I № 3, 4, 5, 6, 9, 17;
 •  ул. Александър Стамболийски № 22 вх. А, Б, В, Г, Д, Е;
 • пл. Белорусия № 2;
 •  ДКЦ База 2;
 • РД  ПБЗН

Съобщение: 07.12.2019

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец ноември 2019 г. са изготвени и от 09.12.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 05.12.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради ремонт на топлопровод, от 8:00 ч. на 05.12.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

 • ул. Брянска 5,7,11;
 • ул. Станционна 4,6,8,10;
 • ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
 • ул. Орловска 81,83,87;
 • Спортна зала „Орловец”;
 • Дом на хумора и сатирата;
 • ОУ „Райчо Каролев”;
 • ДГ „Слънце”

Съобщение: 31.10.2019

„Топлофикация-Габрово” ЕАД уведомява своите абонати, че от понеделник  04.11.2019 г. започва запълването на магистралните топлопроводи и поетапното пускане на отоплението в града.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Необходимо е преди пускането на отоплението  да са приключени всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и отговорниците да запълнят източените инсталации. 

 

Съобщение: 02.10.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 03.10.2019 г.(четвъртък) започва допълване  със студена вода на останалитите незапълннени участъци от топлофикационната мрежа. Това се прави с цел откриване на пропуски в мрежата на дружеството. Всички АС предварително са затворени и проверени от служители на дружеството, но с цел да се осигури Вашето спокойствие при ремонти, свързани с демонтаж на отоплителни тела, Ви молим да се свържете с отговорника на АС и заедно да проверите дали спирателните вентили към сградната инсталация са затворени.

Съобщение: 02.08.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от началото на м. Август започва запълване на топлофикационната мрежа със студена вода. Това се прави с цел откриване на пропуски в мрежата на дружеството. Всички АС предварително са затворени и проверени от служители на дружеството, но с цел да се осигури Вашето спокойствие при ремонти, свързани с демонтаж на отоплителни тела, Ви молим да се свържете с отговорника на АС и заедно да проверите дали спирателните вентили към сградната инсталация са затворени.

Съобщение: 09.07.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че за сезон 2019/2020 за лоялните клиенти на дружеството са предвидени следните отстъпки: 

1. Абонатите, които са платили старите си задължения до 30.09.2019 г. и плащат в срок прогнозните си месечни сметки  през сезон 2019/2020, получават 5% отстъпка от внесените суми през сезона.

2. Абонатите, които са платили старите си задължения до 30.09.2019 г. и са платили в срок сумите по споразумение за плащане за равни вноски през сезон 2019/2020, получават 7.5% отстъпка от внесените суми през сезона.

3. Отстъпките за лоялните клиенти се начисляват с изравнителните сметки за сезон 2019/2020.

 

Съобщение: 09.07.2019

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че на основание Решение № Ц - 18 от 01.07.2019 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 юли  2019 г, пределната цена на топлинната енергия за битови и стопански потребители е 98.21 лева за мегаватчас без ДДС 

 

Съобщение: 15.06.2019 г.

 Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2018 - 2019 г. са изготвени и от 17.06.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК.

Съобщение: 09.04.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че във връзка с изготвянето на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2018-2019 год., от понеделник 15 април 2019 год. започва описването показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела в имотите на абонатите.

Графика за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите ТУК .

За допълнителна информация - телефон: 066 805 975

Съобщение: 07.04.2019 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец март 2019 г. са изготвени и от 08.04.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 26.03.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че съгласно нормативните изисквания и предвидените в тях условия за приключване на отоплителния сезон, дружеството ще осъществява топлоподаване до края на месец март 2019 г. , след което ще започне поетапното спиране на отоплението в града.

Съобщение: 07.03.2019 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец февруари 2019 г. са изготвени и от 08.03.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 21.02.2019 г.


"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 18:00 ч. на 21.02.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

• ул. Христо Смирненски  № 50, 52, 54;
• ул. Антим I № 3, 4, 5, 6, 9, 17;
• ул. Александър Стамболийски № 22 вх. А, Б, В, Г, Д, Е;
• пл. Белорусия № 2;
• ДКЦ База 2;
• РД  ПБЗН

Съобщение: 17.02.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 18:00 ч. на 17.02.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

 • ул. Младост №5 А и Б;
 • ул. Свищовска №81 А, Б , В;
 • ул. Младост № 22,24,26,28,30,32

Съобщение: 06.02.2019 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец януари 2019 г. са изготвени и от 07.02.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 25.01.2019 г.


"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 17:00 ч. на 25.01.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

•    Бул. Стефан Караджа № 3, 5, 7, 9, 17, 19, 23, 25;
•    Ж.к. Стефан Караджа № 5А, Б;  12;  15Б, В ;
•    Ул.Ем.Манолов № 23А, Б, В, Г;
•    Ул.В.Друмев 22

Съобщение: 21.01.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод, от 12:00 ч. на 21.01.2019 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

• ул. Брянска 5,7,11,52;
• ул. Д-р Василиади 1,9;
• ул. Станционна 4,6,8,10;
• Д-р Заменхоф 2,4,8 АБ;
• бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,23,25;
• ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б, В;
• Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
• В. Друмев 22;
• ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
• ул. Орловска 81,83,87;
• Спортна зала „Орловец”;
• Дом на хумора и сатирата;
• ОУ „Райчо Каролев”;
• ДГ „Слънце”;
• Консултативна поликлиникам
• АПИ Габрово;
• ул. Ген.Николов 2,4,6,8;
• ул. Христо Смирненски 9

Съобщение: 10.01.2019 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на съоръжение в централата се налага прекъсване на топоснабдяването до11:30 ч. на 10.01.2019 г.

Съобщение: 07.01.2019 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец декември 2018 г. са изготвени и от 08.01.2019 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 13.12.2018.

Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 13:00 ч. на 13.12.2018 г. топлоподаването е възстановено.

Съобщение: 13.12.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 13.12.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :
•    ул. Брянска 5,7,11;
•    ул. Д-р Василиади 9;
•    ул. Станционна 4,6,8,10,14;
•    ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
•    ул. Орловска 81,83,87;
•    Спортна зала „Орловец”;
•    Дом на хумора и сатирата;
•    ОУ „Райчо Каролев”;
•    ДГ „Слънце”

Съобщение: 07.12.2018 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец ноември 2018 г. са изготвени и от 10.12.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 16.11.2018 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 16.11.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат абонатите от бул.Ст.Караджа 17, 19, 21, 23 и 25

Съобщение: 15.11.2018 г. - 2

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 18:00 ч. на 15.11.2018 г.  възстановява топлоподаването към потребителите от следните адреси :
•    бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,21,23,25;
•    ж.к. Ст. Караджа 5 А,Б , 12 , 15 Б,В;
•    Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
•    ул. В. Друмев ;
•    Консултативна поликлиника

Съобщение: 15.11.2018 г.

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод, от 9:00 ч. на 15.11.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси:


•    бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,21,23,25;
•    ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б, В;
•    Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
•    ул. В. Друмев;
•    Консултативна поликлиника

Съобщение: 02.11.2018

„Топлофикация – Габрово” ЕАД уведомява своите абонати, че от 02.11.2018 год. започва запълването на магистралните топлопроводи, а от понеделник  05.11.2018 г. ще започне поетапното пускане на отоплението в града.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Важно е преди пускането на отоплението  да са приключени всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и отговорниците да запълнят източените инсталации.

Съобщение: 15.10.2018

„Топлофикация – Габрово” ЕАД има пълна готовност да стартира новия отоплителен сезон при спазване на нормативната уредба и наличие на три последователни дни със средноденонощна температура по – ниска от  +12°C, както и прогноза от НИМХ за трайно застудяване. Дружеството следи промените на времето и ще реагира съобразно климатичните условия и в съответствие с нормативните изисквания.

Преди пускането на отоплението е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага след това допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

„Топлофикация – Габрово” ЕАД информира своите абонати, че през изминалите месеци бяха извършени редица дейности, свързани с подготовката за новия отоплителен сезон с цел подобряване на бъдещата работа на дружеството. Направени бяха редица планови и извънпланови обновления с цел да бъде сведен до минимум процентът на авариите. Извършени бяха и редица ремонти, за да се осъществи подобряване на функционирането на цялостната система. Направен бе ремонт и профилактика на топлопреносната мрежа чрез отстраняване на течове от главни магистрални тръбопроводи, които включваха подмяна на участъци и арматура. Ревизирани и отремонтирани са всички основни съоръжения в останалите цехове на централата.

„Топлофикация – Габрово” ЕАД ежегодно инвестира в обновяването и модернизиране на своите производствени мощности и топлопреносната мрежа. Надяваме се, че предстоящият отоплителен сезон ще бъде успешен и всички стъпки, които предприехме през лятото по намаляване на аварийността, ще окажат своя положителен ефект.

Съобщение: 01.09.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че на основание Решение № Ц - 10 от 01.07.2018 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 октомври  2018 г, пределната цена на топлинната енергия за битови и стопански потребители е 89.34 лева за мегаватчас без ДДС

Съобщение: 03.07.2018

На вниманието на абонатите, участващи в колективния съдебен иск по дело 14/2017 г. прилагаме писмото от Община Габрово до „Топлофикация – Габрово” ЕАД, предизвикало направените промени в изравнителните сметки на гореспоменатите абонати.

Писмо от Община Габрово във връзка с възстановени отстъпки вижте ТУК

Съобщение: 15.06.2018 .

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЕНЕРГЕТИЦИ, 
Честит професионален празник! 

Посрещнете деня на енергетика с удовлетворение от постигнатото, със сили и устременост за предизвикателствата на настоящето, с нови идеи и вяра за реализацията на бъдещи проекти! Нека Вашите трудови делници бъдат изпълнени с добри резултати и устойчив растеж! 

Бъдете здрави, енергични и успешни! 

ИНЖ. ВЛАДИМИР КОСТОВ 
Изпълнителен директор

Съобщение: 15.06.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2017 - 2018 г. са изготвени и от 18.06.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay.

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 11.04.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че във връзка с изготвянето на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2017-2018 год., от понеделник 16 април 2018 год. започва описването показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела в имотите на абонатите. 

Графика за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите ТУК 

За допълнителна информация - телефони: 066 805 975 и 066 819 165 

Съобщение: 10.04.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че сметките за топлоенергия за месец март 2018 г. са изготвени и от сряда 11.04.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. 

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 29.03.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме Ви, че от Неделя, 1 Април 2018г. започва поетапно спиране на топлоподаването в града. Според прогнозата на НИМХ към БАН се очаква трайно затопляне на времето.

Съобщение: 06.03.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец февруари 2018 г. са изготвени и от сряда 07.03.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. 

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 22.02.2018 .

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 16:00 ч. на 22.02.2018 г. топлоподаването е възстановено в целия град.

Съобщение: 22.02.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради ремонт на топлопровод, от 10:00 ч. на 22.02.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси:

• ул. Брянска 5,7,11; 
• ул. Д-р Василиади 9;
• ул. Станционна 4,6,8,10,14; 
• ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35; 
• ул. Орловска 81,83,87;
• Спортна зала „Орловец”;
• Дом на хумора и сатирата;
• ОУ „Райчо Каролев”;
• ДГ „Слънце”

Съобщение: 15.02.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод, от 10:30 ч. на 15.02.2018 г. до завършване на ремонта, без топлоподаване ще останат следните адреси :

• ул. Брянска 5,7,11; 
• ул. Д-р Василиади 1,9;
• ул. Станционна 4,6,8,10,14; 
• Д-р Заменхоф 2,4,8 АБ; 
• бул.Ст.Караджа 3,5,7,9,17,19,21,23,25;
• ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б, В; 
• Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г; 
• В. Друмев 6 А; 
• ул. Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35; 
• ул. Орловска 81,83,87;
• Спортна зала „Орловец”;
• Дом на хумора и сатирата;
• ОУ „Райчо Каролев”;
• ДГ „Слънце”

Съобщение: 06.02.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец януари 2018 г. са изготвени и от сряда, 07.02.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. 

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 06.01.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец декември 2017 г. са изготвени и от понеделник, 08.01.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. 

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК

Съобщение: 01.09.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че на основание Решение № Ц - 18 от 30.06.2016 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 юли  2016 г, пределните цени на топлинната енергия са както следва:

1.Топлинна енергия за битови и стопански потребители -   87,29 лева за мегаватчас без ДДС
2.Преференциална цена на електрическата енергия произведена по високоефективен комбиниран начин –  216,04 лева за мегаватчас без ДДС

Съобщение: 28.06.2016

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2015 - 2016 г. са изготвени и от 01.07.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД

Съобщение: 28.04.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД поздравява своите абонати и партньори с настъпващите светли християнски празници и им пожелава здраве и успехи!

Съобщение: 20.04.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че във връзка с изготвянето на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2015-2016 год., от понеделник 25 април 2016 год. започва описването показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела в имотите на абонатите.

Графика за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите тук.

За допълнителна информация - телефони: 066 805 975 и 066 819 165

Съобщение: 06.04.201

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец март 2016 г. са изготвени и от 07.04.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД

Съобщение: 30.03.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от петък, 01 април 2016 год. започва поетапното спиране на отоплението в града. Според прогнозата на НИМХ към БАН, се очаква трайно затопляне на времето. Така ще бъдат изпълнени предвидените в нормативната база условия, при които може да се обяви приключването на отоплителен сезон 2015-2016 год.

Съобщение: 08.03.2016

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец февруари 2016 г. са изготвени и от 09.03.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД

Съобщение: 15.02.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на магистрален топлопровод в района на площада на гарата, до завършване на ремонта, без топлоподаване остават улиците:

Брянска 5,7,11;
Станционна 4,6,8,10; Д-р Василиади 1,9;
Д-р Заменхоф 2,4,8 АБ;
бул.Ст.Караджа
3,5,7,9,17,19,21,23,25;
ж.к. Ст. Караджа 5 АБ, 12,15 Б, В;
Ем. Манолов 23, А,Б,В,Г;
Ангел Кънчев 4;
В. Друмев 6 А;
Л.Каравелов 25,27,29,31,33,35;
Орловска 81,83,85,87

Съобщение: 06.02.2016 г.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец януари 2016 г. са изготвени и от 08.02.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД. За битовите абонати, платили януарската си сметка до 07.03.2016 г. на нашите каси е предвидена отстъпка от 5%.

Съобщение: 20.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на основен топлоизточник топлоподаването през деня ще бъде неритмично.

Съобщение: 19.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на магистрален топлопровод от 19.01.2015 г. без топлоподаване ще останат следните абонати: Т У Ректорат, както и абонатите от улиците "Ангел Кънчев", "Емануил Манолов", "Васил Друмев", "Стефан Караджа" и к-с "Стефан Караджа".
Създадена е необходимата организация и се работи за възстановяване на топлоподаването.

Съобщение: 14.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че днес 14.01.2016 г. след 13:00 ч. за няколко часа топлоподаването ще бъде неритмично!

Съобщение: 06.01.2016

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец декември 2015 г. са изготвени и от 07.01.2016 г. могат да бъдат платени на касите на "ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО" ЕАД

Съобщение: 05.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че причината за аварията на магистрален топлопровод от 04.01.2016 г. е отстранена и е възстановено топлоподаването на абонатите от пощада на гарата до централна градска част, бл. "Дунав" 1 и 2, бл. "Здравец", ЦДГ "Слънце" и училище "Райчо Каролев".

Съобщение: 04.01.2016

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на магистрален топлопровод от 04.01 до 06.01.2015 г. без топлоподаване ще останат абонатите от пощада на гарата до централна градска част, бл. "Дунав" 1 и 2, бл. "Здравец", ЦДГ "Слънце" и училище "Райчо Каролев".

Обява: 16.12.2015 г.

С настоящото обявление уведомяваме крайни клиенти на топлинна енергия, присъединени към топлоразпределителната мрежа на територията на гр. Габрово, че в съответствие изискванията на Наредбата № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката "Топлофикация – Габрово" ЕАД изготви проект на "Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди", "Правила за работа с потребителите на енергийни услуги" и "Общи условия за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия между клиентите в СЕС". На 16.12.2015 г., изготвените проекти са публикувани на интернет страницата на "Топлофикация – Габрово" ЕАД: www.toplo-gb.com, както и са на разположение в центровете за работа с клиенти. С публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата и обявяването му на в центровете за работа с клиенти, "Топлофикация – Габрово" ЕАД стартира процедурата по публично обсъждане на изготвения проект на общи условия. От датата на настоящото обявление до 16.01.2016 г. заинтересованите лица, могат да изпращат коментари и предложения по публикувания проект на следните адреси:

"Топлофикация – Габрово" ЕАД
E-mail адрес: tec_gabrovo@mbox.contact.bg
Административен адрес: гр. Габрово 5300, ул. "Индустриална" 6
Телефон: 066 81 91 51
На вниманието на: Център "Обслужване на клиенти".

Публичното обсъждане на проектите на проект на "Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди", "Правила за работа с потребителите на енергийни услуги" и "Общи условия за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия между клиентите в СЕС" ще се проведе на 18.01.2016г. от 10.00 ч. на адрес: гр. Габрово 5300, ул. "Индустриална" 6.

 

Съобщение: 08.12.2015

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец ноември 2015 г. са изготвени и от 09.12.2015 г. могат да бъдат платени на касите на "ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО" ЕАД

Съобщение: 23.10.2015

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 28.10.2015 год. започва поетапното пускане на отоплението в града.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Важно е преди пускането на отоплението клиенти да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и да запълнят източените инсталации.