Сметки

Абонатния номер може да се види от сметките, които всеки абонат получава  ежемесечно по пощата, или от стара фактура, платена на касите на дружеството.

Плати чрез ePay

Уважаеми клиенти,

На касите на "Топлофикация – Габрово" ЕАД вие можете да заплатите задълженията си в брой напълно, или частично, както и да погасявате вашите вноски по сключени споразумения за разсрочено плащане, или за плащане на равни вноски.

Инкасаторски пункт ул."Младост" 1 – тел. 066 853086
Инкасаторски пункт ул."Антим I" 7   – тел. 066 805975
 

Работно време на инкасаторските пунктове:
Всеки работен ден:
Сутрин       от   8:00 – 13:00 часа
Следобед   от 15:00 – 18:00 часа

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вие можете да платите текущите си задължения към "Топлофикация – Габрово" ЕАД по банков път, при което е необходимо да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота за който се извършва плащането.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ГАБРОВО" ЕАД
   
ВАЛУТА BGN
БАНКА ЦКБ ГАБРОВО
IBAN BG50 CECB 9790 10D7 1351 00
БАНКОВ КОД (SWIFT) CECBBGSF

 Важно: След крайния срок за безлихвено плащане на сметките, те се заплащат само в брой на касите на Дружеството. В противен случай с преведената сума ще се извърши частично плащане.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От м. ноември 2016 г. битовите абонати вече могат да погасяват задълженията си към дружеството и в офисите, обслужващи Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay.

 Забележка:  Информация и плащания по:

-         Вноски по Договор за спогодба за разсрочено плащане на стари задължения;

-         Вноски по Споразумения за плащане на равни вноски;

-         Частични плащания;

-         Получаване на надвнесени суми

ще могат да се извършват само на касите на Топлофикация – Габрово ЕАД

 

Проверка на задълженията, платими през системите на ePay и EasyPay може да се извърши през сайта на ePay: https://www.epay.bg/pay/bills/

Повече информация – на www.epay.bg и www.easypay.bg