Съобщение: 28.11.2023

Топлофикация Габрово“ ЕАД  уведомява своите клиенти ,че Министерството на енергетиката определи конкретен размер на финансовата помощ за битови абонати на  "Топлофикация Габрово" - ЕАД. С Решение № 735 от 19.10.2023 г., Министерски съвет одобри Програма за подпомагане с фиксирана сума на един MWh на битови клиенти на „Топлофикация Габрово“ ЕАД, които през отоплителен сезон 2023-2024г., няма да имат топлоснабдяване.

Информация за подаване на заявление , списък с абонатните номера на битовите клиенти и размер на еднократна финансова помощ ще намерите   =>ТУК<=

Съобщение: 28.08.2023

„Топлофикация Габрово“ ЕАД  уведомява своите клиенти ,че след решение на Съвета на директорите ,дружеството е подало заявление към КЕВР за прекратяване на лицензията за производство и пренос на електрическа и топлинна енергия по чл. 55 ал.1 т.1 от закона за енергетиката и ще преустанови своята дейност.

 

„Топлофикация Габрово“ ЕАД поднася своите извинения за причинените неудобства и благодари на всички абонати и партньори за дългите години съвместна работа и успешно сътрудничество. ИЗТЕГЛИ

 

Съобщение: 08.07.2023

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2022 - 2023 г. са изготвени и от 10.07.2023 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК.

Съобщение: 12.04.2023

На 18 април 2023 г.  „Топлофикация Габрово” ЕАД  стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки за топлинна енергия за сезон 2022 - 2023 г

 Отчетните дати за всяка етажна собственост ще бъдат обявявани 5 дни предварително със съобщение на входа на всеки блок.

 За абонатите, които нямат възможност да осигурят достъп по график, ще има възможност да заявят втора дата за отчитане в рамките на отчетния период най - късно до 09.06.2023 г.

 Съгласно  НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО. чл.70(4): На клиентите, неосигурили достъп за отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение за всички отоплителни тела в имота се начислява енергия по реда на т.6.5 от приложението по чл. 61, ал.1, като отоплителни тела без уреди

 Разчитаме на Вашето съдействие, за да отчетем всички уреди във Вашата сграда. Това ще гарантира и формиране на коректни изравнителни сметки.

 Оставаме на Ваше разположение за консултации, помощ и  определяне на допълнителна дата за отчет на телефон 066 805 975.

 Графикът за дните и часовете в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите тук => ИЗТЕГЛИ

Съобщение: 31.03.2023 г.

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Март 2023 г. са изготвени и от 03.04.2023 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД и на касите на Изипей АД в цялата страна. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук =>

 Виж всички...