Съобщение: Кратък анализ на сметките за м. Април 2021

 

За м. Април 2021 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 760 MWh топлинна енергия, което е с  36 % по-малко в сравнение с м. Април 2020 г., когато е доставила 1187 MWh. Това се дължи основно на по-малък брой работни дни през м. Април 2021 г.  Работни дни за м. Април 2021 са средно  8 дни, спрямо 13 за м. Април 2020 г. Среднодневна температура за отчетен период м. Април 2020 г.  е  9.3 0С, спрямо 7.97 0С за м. Април 2021г. Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. Април 2020 и 2021 година.

месец

суми  лв.

0-50

50-100

над 100

април.2020

% клиенти

74

24

2

април.2021

% клиенти

92

7

1

 

Съобщение: 30.04.2021

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Април 2021 г. са изготвени и от 05.05.2021 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.

Съобщение: 29.04.2021

 

На 10 май  2021 г.  „Топлофикация Габрово” ЕАД  стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки за топлинна енергия за сезон 2020 - 2021 г

 Отчетните дати за всяка етажна собственост ще бъдат обявявани 5 дни предварително, със съобщение на входа на всеки блок.

За абонатите, които нямат възможност да осигурят достъп по график, ще има възможност да заявят втора дата за отчитане в рамките на отчетния период най - късно до 18.06.2021 г.

 Съгласно  НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО. чл.70(4): На клиентите, неосигурили достъп за отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение, за всички отоплителни тела в имота се начислява енергия по реда на т.6.5 от приложението по чл. 61, ал.1, като отоплителни тела без уреди

Разчитаме на Вашето съдействие, за да отчетем всички уреди във Вашата сграда. Това ще гарантира и формиране на коректни изравнителни сметки.

Оставаме на Ваше разположение за консултации, помощ и  определяне на допълнителна дата за отчет на телефон 066 805 975.

 Графикът за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите тук .

 

Съобщение: 05.04.2021

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от вторник (06.04.2021 г.) започва поетапното спиране на отоплението в града,  съгласно предвидените в нормативните документи условия за приключване на отоплителния сезон.

Съобщение: Кратък анализ на сметките за м. МАРТ 2021

 

За м. Март 2021 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 3166 MWh топлинна енергия, което е с 5 % по-много в сравнение с м. Март 2020 г., когато е доставила 3003 MWh. Това се дължи основно на по-ниската среднодневна температура през м. Март 2021 г.  Работни дни за м. Март 2021 са средно 28 дни, спрямо 30 за м. Март 2020 г. Среднодневна температура за отчетен период м. Март 2020 г.  е  6,7 0С, спрямо 4.5 0С за м. Март 2021г. Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. Март 2020 и 2021 година.

месец

суми  лв.

0-50

50-100

над 100

март.2020

% клиенти

27

40

33

март.2021

% клиенти

24

45

31

 Виж всички...