Съобщение: 15.10.2021

Топлофикация-Габрово” ЕАД уведомява своите абонати, че от месец Октомври започна сключването на предварителни договори за сезон 2021г.-2022г. Договорите се сключват до 30.11.2021г. За 8 равни вноски от месец Октомври и 7 равни вноски от месец Ноември. Отстъпката върху внесената сума по договор е 7,5% ,която се начислява към изравнителната сметка при спазване на договора.

Съобщение: 14.10.2021

„Топлофикация-Габрово” ЕАД уведомява своите абонати, че от понеделник  25.10.2021 г. започва запълването на магистралните топлопроводи и поетапното пускане на отоплението в града.

 Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

 Необходимо е преди пускането на отоплението  да са приключени всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и отговорниците да запълнят източените инсталации.

Съобщение: 14.09.2021


"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 27.09.2021 г. (понеделник) започва запълване  със студена вода на топлофикационната мрежа. Това се прави с цел откриване на пропуски в мрежата на дружеството. Всички АС предварително са затворени и проверени от служители на дружеството, но с цел да се осигури Вашето спокойствие при ремонти, свързани с демонтаж на отоплителни тела, Ви молим да се свържете с отговорника на АС и заедно да проверите дали спирателните вентили към сградната инсталация са затворени.

Съобщение: 24.08.2021

 

Уважаеми клиенти,

 

Вие имате право да подавате жалби и сигнали към дружеството в съответствие с чл. 41 от Общите условия за продажба на топлинна енергия на за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация Габрово” ЕАД. Ако не Ви удовлетворява отговора на жалбата, то тогава имате право да я отправите към КЕВР и Министерство на енергетиката.

 

КЕВР извършва контрол по спазването на условията по издадените лицензии и цените по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на клиенти. Министерство на енергетиката извършва контрол по прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия. (Съответствие с чл.75  от Закона за енергетиката).

 

Жалбите до КЕВР и Министерство на енергетиката следва да са написани от жалбоподателя и подписани от него, с посочен адреса на жалбоподателя и в какво се състои жалбата, както и всички доказателства по нея включително и отговора от за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация Габрово” ЕАД

 

Във връзка с изменение на чл.140 ал.7 и ал.8 от ЗЕ от 12.03.2021 година при монтиране на нови уреди във Вашите имоти (водомер за топла вода, топломер или разпределител) същите следва да са с дистанционен отчет. Монтираните уреди следва да са одобрени от фирмите, извършващи дялово разпределение в сградите, като “Топлофикация Габрово” ЕАД препоръчва всички новомонтирани уреди да са с отворен протокол. В съответствие с § 75 от ЗЕ До 1 януари 2027 г. монтираните средства по чл. 140, ал. 1 от Закона за енергетиката, които не са с възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане.

 

 

 

“Топлофикация Габрово” ЕАД

 

Съобщение: 14.07.2021

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2020 - 2021 г. са изготвени и от 15.07.2021 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК.Виж всички...