Съобщение: 14.09.2021


"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че от 27.09.2021 г. (понеделник) започва запълване  със студена вода на топлофикационната мрежа. Това се прави с цел откриване на пропуски в мрежата на дружеството. Всички АС предварително са затворени и проверени от служители на дружеството, но с цел да се осигури Вашето спокойствие при ремонти, свързани с демонтаж на отоплителни тела, Ви молим да се свържете с отговорника на АС и заедно да проверите дали спирателните вентили към сградната инсталация са затворени.

Съобщение: 24.08.2021

 

Уважаеми клиенти,

 

Вие имате право да подавате жалби и сигнали към дружеството в съответствие с чл. 41 от Общите условия за продажба на топлинна енергия на за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация Габрово” ЕАД. Ако не Ви удовлетворява отговора на жалбата, то тогава имате право да я отправите към КЕВР и Министерство на енергетиката.

 

КЕВР извършва контрол по спазването на условията по издадените лицензии и цените по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на клиенти. Министерство на енергетиката извършва контрол по прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия. (Съответствие с чл.75  от Закона за енергетиката).

 

Жалбите до КЕВР и Министерство на енергетиката следва да са написани от жалбоподателя и подписани от него, с посочен адреса на жалбоподателя и в какво се състои жалбата, както и всички доказателства по нея включително и отговора от за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация Габрово” ЕАД

 

Във връзка с изменение на чл.140 ал.7 и ал.8 от ЗЕ от 12.03.2021 година при монтиране на нови уреди във Вашите имоти (водомер за топла вода, топломер или разпределител) същите следва да са с дистанционен отчет. Монтираните уреди следва да са одобрени от фирмите, извършващи дялово разпределение в сградите, като “Топлофикация Габрово” ЕАД препоръчва всички новомонтирани уреди да са с отворен протокол. В съответствие с § 75 от ЗЕ До 1 януари 2027 г. монтираните средства по чл. 140, ал. 1 от Закона за енергетиката, които не са с възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане.

 

 

 

“Топлофикация Габрово” ЕАД

 

Съобщение: 14.07.2021

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2020 - 2021 г. са изготвени и от 15.07.2021 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК.

Съобщение: Кратък анализ на сметките за м. Април 2021

 

За м. Април 2021 г. "Топлофикация-Габрово" ЕАД е доставила на клиентите си 760 MWh топлинна енергия, което е с  36 % по-малко в сравнение с м. Април 2020 г., когато е доставила 1187 MWh. Това се дължи основно на по-малък брой работни дни през м. Април 2021 г.  Работни дни за м. Април 2021 са средно  8 дни, спрямо 13 за м. Април 2020 г. Среднодневна температура за отчетен период м. Април 2020 г.  е  9.3 0С, спрямо 7.97 0С за м. Април 2021г. Това обуславя разликите в разпределението на начислените суми при сравняването им за м. Април 2020 и 2021 година.

месец

суми  лв.

0-50

50-100

над 100

април.2020

% клиенти

74

24

2

април.2021

% клиенти

92

7

1

 

Съобщение: 30.04.2021

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Април 2021 г. са изготвени и от 05.05.2021 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.Виж всички...